Опис Раја

Опис

У овом чланку аутор нам говори о Рају и о лепотама Раја припремљен за вернике, кроз описе које је Бог споменуо у Кур`ану и Његов посланик Мухаммед у веродостојним предајама.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  Опис Раја

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Мухаммед б. Ибрахим ет-Тувејџири

  Превод: Фејзо Радончић

  Ревизија: Љубица Јовановић

  2014 - 1435

  ﴿صفة الجنة﴾

  « باللغة الصربية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة:

  فيزو رادونشيش

  مراجعة:

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  2014 - 1435

  Опис Џеннета (Раја)

  Рај је боравиште у којем влада мир и сигурност и он је припремљен само за вернике и вернице.

  Споменућемо опис Раја онако како је то описао у Кур'ану Онај Који га је, заједно са његовим благодатима створио, а такође ћемо споменути и његов опис од стране Посланика, мир над њим, који је у њему крочио.

  У наредним цртама следи детаљни опис Раја у светлу Кур'ана и хадиса Посланика, мир над њим.

  Најпознатија имена Раја

  1. Ел-Џеннету (Рај)

  Ово име се спомиње у кур'анском ајету:

  То су Аллахови прописи. Онога ко се покорава Аллаху и Посланику Његову – Он ће увести у рајске баште, кроз које реке теку, у којима ће вечно остати, и то је успех велики.

  (Кур'ан - поглавље Ен-Ниса, 13.)

  2. Џеннату-л-Фирдевс (баште Фирдеуса, најузвишенији део у Рају)

  Онима који буду веровали и добра дела чинили – баште Фирдеуса ће пребивалиште бити.

  (Кур'ан - поглавље Ел-Кехф, 107.)

  3. Џеннату 'адн (Еденски вртови)

  Ово је леп спомен! А оне који се греха буду клонили чека дивно пребивалиште: еденски вртови, чије ће капије бити за њих отворене.

  (Кур'ан - поглавље Сад, 49-50.)

  4. Џеннету-л-хулд (Башта вечности)

  Реци: Да ли је боље то или вечни Рај (џеннетул-хулд) који је обећан онима који се буду Аллаха бојали. Он ће им награда и пребивалиште бити.

  (Кур'ан - поглавље Ел-Фуркан, 15.)

  5. Џеннатун-на'им (Баште уживања)

  Оне који буду веровали и добра дела чинили, доиста чекају баште уживања.

  (Кур'ан - поглавље Лукман, 8)

  6. Џеннату-л-ме'ва (Рајска боравишта)

  Зар да вернику буде исто као грешнику? Не, њима неће бити исто: оне који су веровали и добра дела чинили чекају рајске баште у којима ће боравити (џеннатул-ме’ва), као награда за оно што су радили.

  (Кур'ан - поглавље Ес-Сеџда, 18-19)

  7. Дару-с-селам (Кућа благостања)

  Њих чека Кућа благостања у Господара њихова; Он ће бити заштитиник њихов због онога што су чинили.

  (Кур'ан - поглавље Ел-Ен'ам, 127.)

  Место на којем се налази Рај

  Узвишени Аллах је казао:

  1. А на небу је опскрба ваша и оно што вам

  се обећава. (Кур'ан - поглавље Ез-Заријат, 22.)

  2. Он Га је и други пут видео, код Сидрету-л-мунтехаа, код којег је рајско пребивалиште. (Кур'ан - поглавље Ен-Неџм, 13-15.)

  3. Ебу Хурејре[1] преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Аллах се обавезао да ће увести у Рај свакога ко буде веровао у Аллаха и Његова Посланика[2], намаз обављао и рамазан постио, без обзира да ли се иселио (учинио хиџру) на Аллаховом путу или остао у свом родном месту. Упиташе: 'О Аллахов Посланиче, хоћемо ли обавестити људе о томе?' Посланик рече: 'Рај има стотину степени које је Аллах припремио за праведне борце на Аллаховом путу, а раздаљина између сваког степена је колико између небеса и Земље. Када будете Аллаха молили да вам подари Рај, молите га за Фирдевс, јер је он централни и највиши део Раја. Изнад њега је престо Милостивог и ту извиру рајске реке.'“ [3]

  4. Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Када верник одлази са овог света, дођу му анђели милости и душу му умотају у белу свилену тканину, па је однесу до небеских врата и кажу: 'Лепшег мириса од овог нисмо осетили...'“ [4]

  Називи врата у Рају

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Ко (од једне врсте имовине) подели два комада на Аллахову путу биће позван у Рају: 'О Аллахов робе, ево твога добра!' Ко буде од оних који су редовно молитву обављали биће позван на капију молитве; ко буде од оних који су се праведно борили на Аллаховом Путу, биће позван на капију праведне борбе; ко буде од оних који су редовно постили, биће позван на капију поста, Ер-Рејјан; ко буде од оних који су делили зекат, биће позван на капију зеката (милостиње). Ебу Бекр одговара на то: 'Ти си ми уместо оца и мајке, (Аллахов Посланиче), онај који буде позван на било коју од тих капија није у потреби (да буде позван са осталих капија), па да ли ће бити оних који ће бити позвани на све капије?' Посланик рече: 'Хоће, и ја желим да ти будеш један од њих.“[5]

  Ширина рајских врата

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Раздаљина између два краја рајских врата је као раздаљина између Мекке и Хаџера или између Мекке и Бусре[6] .“ [7]

  'Утбе б. Газван је казао: „Споменуто нам је да је раздаљина између два краја рајских врата онолика колико се пређе за четрдесет година. Сигурно ће доћи дан када ће на тим вратима бити велика гужва.“[8]

  Број рајских врата

  Аллах Узвишени је казао: Ово је леп спомен! А оне који се греха буду клонили чека дивно пребивалиште: еденски вртови, чије ће капије бити за њих отворене.

  (Кур'ан -поглавље Сад, 49-50)

  И каже Узвишени Аллах: А они који су се Господара свога бојали у поворкама ће у Рај бити поведени, и кад до њега дођу - а капије његове већ широм отворене – чувари његови ће им рећи: Мир вама, од греха сте чисти, зато уђите у њему, у њему ћете вечно боравити!

  (Кур'ан-поглавље Ез-Зумер, 73.)

  Сехл б. С'ад преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Рај има осам врата, од којих се једна зову Ер-Рејјан и на њих неће нико осим постача улазити.“[9]

  Време на дуњалуку (овом свету) у којем се отварају врата Раја

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим казао: „Сваког понедељка и четвртка се отварају рајске капије и опраштају греси робовима који нису Аллаху приписивали друга, осим онима који су међусобно завађени. Биће речено: 'Ове издвојите! Њима неће бити опроштено док се не измире!'“ [10]

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Када наступи рамазан (месец поста), врата Раја се отворе, док се врата Џехеннема (пакла) затворе, а шејтани (ђаволи) буду повезани.“[11]

  Омер б. Ел-Хаттаб[12] преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Када год неко од вас темељито узме абдест[13], а онда каже: 'Ешхеду ен ла илахе иллАллах вахдеху ла шерике лех, ве ешхеду енне Мухаммеден абдуху ве ресулуху (Сведочим да нема другог бога осим Аллаха, Јединог. Он нема судруга. И сведочим да је Мухаммед Његов роб и Његов посланик).' – биће му отворено свих осам рајских капија и моћи ће ући на коју жели.'“ [14]

  Прва особа која ће ући у Рај

  Енес[15] преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Доћи ћу на Судњем дану до рајских врати и затражити да се отворе. Чувар (Анђео) Раја ће упитати: 'Ко си ти?' Одговорићу: 'Мухаммед!' Он ће казати: 'Наређено ми је да их пре тебе никоме не отварам.'“[16]

  Прва заједница која ће ући у Рај

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Ми смо последњи, али ћемо на Судњем дану бити први и нико пре нас неће ући у Рај.“ [17]

  Особине прве скупине која ће ући у Рај

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Прва скупина која ће ући у Рај биће (блистави) попут пуног Месеца. Они који буду улазили иза њих блистаће попут најсјајније звезде на небу. У њему неће ни малу ни велику нужду обављати, нити се усекњивати нити пљувати. Чешљеви ће им бити од злата, а зној ће им мирисати попут мошуса. Пинцете ће им бити од алојева дрвета. Жене ће им бити хурије лепих очију. Биће сви у лику њиховог оца Адема, шездесет лаката високог од земље.“ [18]

  Сехл б. С’ад преноси да је Аллахов, посланик, мир над њим, казао: „У Рај ће, сигурно, ући седамдесет хиљада, или седам стотина хиљада следбеника моје заједнице, држећи се једни за друге, а први неће ући док и последњи не уђу. Лица ће им блистати од сјаја, попут пуног Месеца.“[19]

  Абдуллах б. 'Амр преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Сиромашни мухаџири[20] ће ући у Рај пре богатих за четрдесет година.“ [21]

  Колико ће година имати становници Раја?

  Му’аз б. Џебел[22] преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Становници Раја ће сви до једног ући у Рај голобради, сурмом подвучених очију, имат ће тридесет или тридесет и три године.” [23]

  Изглед лица становника Раја

  Узвишени Аллах је казао:

  1. Добри ће, заиста, у насладама боравити, са дивана гледати, на лицима њиховим препознаћеш радост сретна живота. (Ел-Мутаффифун, 23-24.)

  2. Тога дана ће нека лица блистава бити, у Господара свога ће гледати.

  (Кур'ан-поглавље Ел-Кијаме, 22-23.)

  3. Нека лица тога дана биће радосна, трудом својим задовољна – у Рају изванредноме. (Кур'ан - поглавље Ел-Гашије, 8-10.)

  4. Нека лица биће тога Дана блистава, насмејана, радосна.

  (Кур'ан - поглавље Абесе, 38-39.)

  5. А оних у којих лица буду бела биће у Аллаховој милости, у њој ће вечно остати. (Кур'ан - поглавље Алу Имран, 108.)

  6. И њих ће Аллах страхоте тога Дана сачувати и блаженство и радост им даровати. (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 11.)

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим казао: „Прва скупина која ће ући у Рај биће попут Месеца у ноћи у штапу. Они који буду улазили иза њих блистаће попут најсјајније звезде на небу. Срца ће им бити попут срца једног човека и међу њима неће бити мржње нити зависти.“ [24]

  Начин на који ће становници Раја бити дочекани

  О томе Узвишени Аллах је казао:

  1. А они који су се Господара свога бојали у поворкама ће у Рај бити поведени, и кад до њега дођу – а капије његове већ широм отворене - чувари његови ће им рећи: Мир вама, од греха сте чисти, зато уђите у њега, у њему ћете вечно боравити! (Кур'ан - поглавље Ез-Зумер, 73.)

  2. И анђели ће им улазити на свака врата: „Мир нека је вама, зато што сте трпели, а дивно ли је најлепше пребивалиште!“

  (Кур'ан - поглавље Ер-Р'ад, 23-24.)

  3. Неће их бринути највећи ужас, него ће их мелеки дочекивати: „Ево ово је ваш дан, вама обећан!“ (Кур'ан - поглавље Ел-Енбија, 103.)

  Ко ће ући у Рај без полагања рачуна и претходне казне?

  Ибн Аббас преноси да је Посланик, мир над њим казао: „Предочени су ми народи па сам видео посланика и са њим цели народ и видио сам посланика и са њим групу људи, и посланика а са њим десет особа , и посланика а са њим петорица, и посланика са којим је била само једна особа. Затим ми би предочена бројна скупина, па упитах: 'О Џибриле[25], је ли ово моја заједница?' Тад ми би речено: Не, али погледај на другу страну.' Погледах и видех огромну скупину, па ми би речено: 'Ово је твоја заједница и са њима седамдесет хиљада, који ће ући у Рај без полагања рачуна и без претходне казне.' Упитах: 'А због чега?' Добих одговор: 'Они се за време живота нису лечили жигошањем, нису тражили да им неко други учи Кур'ан (рукју[26]) и нису сујеверно веровали у лоше предзнаке, него су се само у Аллаха поуздали.“ [27]

  Ебу Умаме[28] преноси да је Посланик, мир над њим, рекао: „Господар мој ми је обећао да ће од мојих следбеника без полагања рачуна и без казне ући у Рај седамдесет хиљада људи и уз сваку хиљаду још седамдесет хиљада и плус три прегршти мога Господара.“ [29]

  Опис земље и грађевина Раја

  Енес преноси да је Посланик, мир над њим, у хадису који говоре о ми'раџу, казао: „Затим ме је Џибрил одвео до Сидрету-л-мунтехаа којег су прекриле боје, а да и сам нисам знао које, да би затим био уведен у Рај, у коме су биле огрлице и ђердани од бисера, а земља од миска.“ [30]

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик мир над њим, казао: „Цигле рајских грађевина су од злата и сребра, малтер је од миска, песак је од бисера и сафира, а земља му је од шафрана. Ко уђе у Рај уживаће и никада неће бити несрећан, вечно ће у њему бити и никада неће умрети, њихова одећа се неће подерати нити ће њихова младост пролазити.“ [31]

  Ебу Се'ид преноси да је Ибн Сајјад питао Посланика, мир над њим, о земљи у Рају, па му је Посланик, одговорио: „Она је као фино бело пречишћено брашно, које мирише чистим миском (врста мириса).“ [32]

  Својства рајских шатора

  Узвишени Аллах је казао: ...хурија[33] у шаторима скривених.

  (Кур'ан - поглавље Ер-Рахман, 72.)

  Абдуллах б. Кајс преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Верник ће у Рају имати шатор од бисера издубљених, чија ће дужина бити шездесет миља. У сваком његовом делу верник ће имати супруге које ће посећивати и ниједна од њих неће видети другу.“[34]

  Тргови у Рају

  Енес б. Малик преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „У Рају имају тргови на којима ће се становници Раја сваког петка окупљати . Након што се окупе на трговима, задуваће ветар који ће они осетити на својим лицима и одећи, а након којег ће се повећати њихова лепота. Кад се врате својим супругама оне ће им рећи: 'Тако нам Аллаха, враћате се лепши него што сте отишли!' Они ће им одговорити: 'И ми смо вас затекли лепше него што смо вас оставили.'“ [35]

  Дворци у Рају

  Аллах Узвишени је унутар настамба и двораца у Рају створио све оно чему људске душе теже и што њиховим очима представља лепоту.

  Узвишени Аллах је казао:

  Аллах обећава верницима и верницама рајске баште кроз које реке теку, у којима ће вечно боравити, и дивне дворове у вртовима еденским. А и мало наклоности Аллахове веће је од свега тога; то ће, доиста, успех велики бити!

  (Кур'ан - поглавље Ет-Тевбе, 72.)

  Разноликост у положајима становника рајских двораца

  Узвишени Аллах је казао :

  И куд год погледаш, видећеш удобност и царство пространо.

  (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 20.)

  Ебу Се'ид Ел-Худри преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Становници Раја ће гледати становнике соба који ће бити изнад њих, као што ви гледате сјајну звезду на небу, на истоку или на западу, а све због предности коју ће имати једни над другима.“ Упитали су: 'Аллахов Посланиче, зар то нису степени Аллахових посланика које нико од људи не може достићи?' Одговорио је: 'Не! Тако ми Онога у чијој руци је моја душа, то су степени људи који су искрено веровали у Аллаха и који су поверовали у посланство Аллахових посланика.'“[36]

  Опис рајских одаја у којима ће становати становници Раја

  Описујући рајске одаје, Узвишени Аллах је казао:

  1. Оне који буду веровали и добра дела чинили сместићемо у рајске одаје, испред којих реке теку, у њима ће вечно боравити. Како ће дивна бити награда онима који су се трудили.

  (Кур'ан - поглавље Ел-Анкебут, 58.)

  3. А оне који се Господара свога боје, чекају одаје, све једне изнад других саграђене, испред којих реке теку, - обећање је Аллахово, а Аллах неће обећање прекршити.

  (Кур'ан - поглавље Ез-Зумер, 20.)

  Алија преноси да је Посланик, мир над њим, рекао: „У Рају постоје одаје чија се унутрашњост види споља, а вањштина изнутра.“ Тада је устао један бедуин и упитао: 'А за кога су оне припремљене?' Посланик, мир над њим, одговори: 'За онога ко говори само добро, ко удељује храну сиромасима, ко пости добровољни пост и ко клања ноћну молитву док други људи спавају.'“ [37]

  Постељина у Рају

  Узвишени Аллах је казао:

  1. Одмараће се на постељама чије ће поставе од кадифе бити. (Кур'ан - поглавље Ер-Рахман, 54.)

  2. И на постељама уздигнутим. (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 34.)

  Опис рајских јастука и ћилима

  Узвишени Аллах је казао:

  1. И јастуци поређани, и ћилими раширени. (Кур'ан - поглавље Ел-Гашије, 15-16.)

  2. Они ће бити наслоњени на узглавља зелена, прекривена ћилимима чаробним и прекрасним. (Кур'ан - поглавље Ер-Рахман, 76.)

  Рајски дивани

  О њима је Узвишени Аллах казао:

  1. Доброчинитељи ће, заиста, у насладама боравити, са дивана гледати. (Кур'ан - поглавље Ел-Мутаффифун, 22-23.)

  2. Наслоњени на диванима, они у њему ни мраз ни жегу неће осетити.

  (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 13.)

  3. Становници Раја уживаће тога дана у благодатима весели и радосни, они и жене њихове биће у хладовини на украшеним диванима наслоњени. (Кур'ан - поглавље Јасин, 55-56.)

  Опис рајских кревета (седаљке, дивани)

  О томе је Узвишени Аллах казао:

  1. И Ми ћемо злобу из груди њихових истиснути, они ће као браћа на диванима једни према другима седети. (Кур'ан - поглавље Ел-Хиџр, 47.)

  2. Биће наслоњени на диванима поређаним, а обрадоваћемо их хуријама рајским. (Кур'ан - поглавље Ет-Тур, 20.)

  3. На диванима извезеним, једни према другима на њима ће наслоњени бити. (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 15-16.)

  4. У њему су и дивани скупоцени. (Кур'ан - поглавље Ел-Гашије, 13.)

  Опис посуда у Рају

  О њима је Узвишени Аллах казао:

  1. Служиће их вечно млади младићи, са чашама и ибрицима и пехаром пуним пића из извора текућег. (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 17-18.)

  2. Они ће бити служени из посуда и чаша од злата, у њему ће бити све што душе зажеле и чиме се очи наслађују, и у њему ћете вечно боравити. (Кур'ан - поглавље Ез-Зухруф, 71.)

  3. Служиће их из сребрених посуда и чаша прозирних, прозирних, од сребра, чију ће величину према жељама њиховим одредити. (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 15-17.)

  Абдуллах б. Кајс преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Имају две рајске баште у којима ће посуђе и све друго бити од сребра и две баште у којима ће посуђе и све друго бити од злата. Становници Раја ће од гледања свога Господара раздвајати само застор Аллахове Преузвишености на Његовом лицу у Рају Адна.“ [38]

  Украси становника Раја и њихова одећа

  Описујући њихове украсе, Узвишени Аллах је казао:

  1. А оне који буду веровали и добра дела чинили - Аллах ће сигурно увести у рајске баште, кроз које ће реке тећи, у њима ће се наруквицама од злата и бисером китити, а одећа ће им свилена бити. (Кур'ан - поглавље Ел-Хаџџ, 23.)

  2. У њима ће се наруквицама од злата китити и у зелена одела од дибе и кадифе облачити, на диванима ће у њима наслоњени бити. Дивне ли награде и красна ли боравишта! (Кур'ан - поглавље Ел-Кехф, 31.)

  3. На њима ће бити одела од танке зелене свиле, и од тешке свиле, накићени наруквицама од сребра, и даће им Господар њихов да пију чисто пиће. То вам је награда; ваш труд је достојан благодарности! (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 21-22.)

  Први који ће обући одећу на Судњем дану

  Ибн Аббас преноси да је Посланик, , мир над њим, казао: „Први од свих створења који ће бити обучен је Ибрахим (Аврам) , Аллахов пријатељ.“[39]

  Особине рајске послуге

  О њима је Узвишени Аллах казао:

  1. Служиће их вечно млади младићи, са чашама и ибрицима и пехаром пуним пића из извора текућег. (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 17-18.)

  2. Служиће их вечно млада послуга - да их видиш, помислио би да су бисер просути. (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 19.)

  3. А служиће их послуга њихова налик на бисер скривени. (Кур'ан - поглавље Ет-Тур, 24.)

  Прва храна коју ће пробати становници Раја

  Енес б. Малик преноси да је Посланик, мир над њим, упитан о првој храни која ће бити понуђена становницима Раја, па је одговорио: „Прва храна коју ће становници Раја јести, округли део јетре од рибе (кита).“[40]

  Севбан каже: „Био сам код Аллаховог Посланика, мир над њим, кад му дође један јеврејски рабин и рече: 'Ко ће први од људи на Судњем дану добити допуштење за полагање рачуна?' Посланик одговори: 'Сиромашни мухаџири(исељеници).' Јевреј рече: 'Какав ће дар добити кад уђу у Рај?' Посланик одговори: 'Округли део јетре од кита.' Јевреј упита: 'Шта ће послије тога ручати?' Посланик рече: 'Биће им заклан бик из Раја, који се хранио џеннетским плодовима.' Он упита: 'Шта ће пити?' Посланик рече: 'Са извора који се зове Селсебил.'“[41]

  Опис хране у Рају

  Аллах Узвишени каже:

  1. Уђите у Рај, ви и жене ваше, радосни! Они ће бити служени из посуда и чаша од злата, у њему ће бити све што душе зажеле и чиме се очи наслађују, и у њему ћете вечно боравити. (Кур'ан - поглавље Ез-Зухруф, 70-71.)

  2. Овакав Рај обећан је онима који се буду Аллаха бојали: вртови с рекама, с плодовима којих увек има и с трајном хладовином. (Кур'ан - поглавље Ер-Р'ад, 35.)

  3. И воћем које ће сами бирати, и месом птичијим какво буду желели. (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 20-21.)

  4. Једите и пите радосни, за оно што сте у данима минулим зарадили! (Кур'ан - поглавље Ел-Хакка, 24.)

  Ебу Се'ид Ел-Худри преноси да је Посланик, мир са њим, казао: „Земља ће тога Дана бити као комад хлеба коју ће Узвишени Господар окретати Својом Руком, као што неко од вас окреће хлеб када је на путовању. То ће бити за оне који се настане у Рају.“ У овоме хадису се спомиње и један жидов који је дошао код Посланика, мир над њим. Казао му је: „Хоћеш ли да те обавестим о томе шта ће јести са хлебом? Рече: 'Хоћу.' Он одговори: 'Месо бика и рибе (кита) чије ће округли део јетре моћи да једе седамдесет хиљада особа.'“ [42]

  Џабир преноси да је Посланик, мир над њим казао: „Заиста ће становници Раја јести и пити, али неће пљувати, неће мокрити и обављати велику нужду, и неће се осекивати. А асхаби[43] су упитали: 'А шта бива са храном?' Он им одговори: 'Биће само нешто попут подригивања (мириса миска) и зноја који ће имати мирис миска. Биће надахнути да Аллаха славе (тесбих) и да Му захваљују (тахмид) као што су надахнути да дишу.'“ [44]

  'Утбе б. Абду-с-Сулемијј, је казао: „Седео сам код Посланика, мир над њим, када му дође један бедуин и рече: 'Чуо сам те да спомињеш једно дрво, а не знам да неко овосветско дрво има више бодљи од тог којег спомињеш (значи: багрем).' Па му Посланик, мир над њим, рече: 'Аллах ће сваку бодљу на њему заменити нечим што ће бити у облику јајета на којој ће бити седамдесет потпуно различитих врста хране.'“[45]

  Опис рајског пића

  О рајском пићу Узвишени Аллах је казао:

  1. Честити ће из пехара пити камфором зачињено пиће. (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 5.)

  2. У њему ће из чаше пиће ђунбиром зачињено пити. (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 17.)

  3. Даће им се па ће пиће запечаћено пити, чији ће печат мошус бити - и нека се за то натечу они који се хоће натецати! - помијешано са водом из Теснима ће бити, са извора из којег ће Аллаху блиски пити. (Кур'ан - поглавље Ел-Мутаффифун, 25-28.)

  Ибн Омер преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Кевсер је река у Рају чије су обале од злата, корито од зрна бисера и сафира, земља јој је мириснија од мошуса, док јој је вода слађа од меда и белша од снега.“[46]

  Опис рајског дрвећа и плодова:

  О томе је Узвишени Аллах у неколико ајета казао:

  1. И близу ће им хладовина његова бити, а плодови његови ће им на дохват руке стајати. (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 14.)

  2. Они који су се Аллаха бојали биће међу изворима, у густим баштама и међу воћем које буду желели. (Кур'ан - поглавље Ел-Мурселат, 41-42.)

  3. У којима ће се одмарати, и разноврсно воће и пиће тражити. (Кур'ан - поглавље Сад, 51.)

  4. И где има воћа сваковрсног. (Кур'ан - поглавље Мухаммед, 15.)

  5. А онима који су се Аллаха бојали жеље ће се остварити: батте и виногради. (Кур'ан - поглавље Ен-Наба, 31-32.)

  6. У њима ће од сваког воћа по две врсте бити. У њима ће бити воћа, и палми – и нара. (Кур'ан - поглавље Ер-Рахман, 52 и 68.)

  7. У њима ће моћи безбедно коју хоће врсту воћа тражити. (Кур'ан - поглавље Ед-Духан, 55.)

  8. А они сретни – ко су сретни?! Биће међу лотосовим дрвећем без бодљи, и међу бананама плодовима нанизаним и у хладовини пространој, поред воде текуће и усред воћа сваковрсног којег ће увек имати и које неће забрањено бити. (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 27-33.)

  9. У Рају предивном, чији ће плодови на дохват руке бити. Једите и пите радосни, за оно што сте у данима минулим зарадили! (Кур'ан - поглавље Ел-Хакка, 22-24.)

  Малик б. Са'аса'ах преноси хадис о ми’раџу, а у њему између осталог стоји: „Затим сам дигнут до Сидрету-л-мунтехаа и угледао сам његове плодове у облику земљаних врчева из јеменског града Хаџер, док су јој листови били као слонове уши. У њеном средишту су четири реке: две скривене, а две видљиве. Упитао сам: 'Шта је ово, Џибриле[47]?' Одговорио је: 'Што се тиче скривених - то су две реке у Рају, а што се тиче видљивих - то су Нил и Еуфрат.'“[48]

  Ебу Се'ид преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „У Рају има дрво у чијој хладовини путује брзи коњаник сто година без прекида.“[49]

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Стабло сваког дрвета у Рају је од злата.“[50]

  Опис река у Рају

  Описујући реке у Рају, Узвишени је казао:

  1. А оне који буду веровали и добра дела чинили чекају рајске баште кроз које реке теку, а то ће велики успех бити. (Кур'ан - поглавље Ел-Буруџ, 11.)

  2. Зар је Рај, који је обећан онима који се Аллаха боје - у коме су реке од воде неустајале и реке од млека непромењена укуса, и реке од вина[51], пријатна онима који пију, и реке од меда процеђеног и где има воћа сваковрсног и опроста од Господара њихова. (Кур'ан - поглавље Мухаммед, 15.)

  3. Они који су се Аллаха бојали биће у рајским баштама и поред река на месту у коме ће бити задовољни, код Владара Свемоћнога. (Кур'ан - поглавље Ел-Камер, 54-55.)

  Енес б. Малик преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Шетао сам Рајом кад прођох поред реке чије су обале као куполе од шупљег бисера. Упитао сам Џибрила: 'Шта је ово?' Одговорио је: 'Ово је Кевсер којег ти је Аллах подарио.' Његов мирис или његова земља је од мошуса.'“ [52]

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Сејхан, Џејхан, Еуфрат и Нил су реке у Рају.“ [53]

  Опис рајских извора

  Аллах Узвишени је казао:

  1. Они који су се Аллаха бојали и оног што им је забрањено клонили, они ће у рајским баштама поред извора бити. (Кур'ан - поглавље Ел-Хиџр, 45.)

  2. Честити ће из пехара пити камфором зачињено пиће са извора из којег ће само Аллахови штићеници пити, и који ће куда хоће без муке разводити. (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 4-5.)

  3. Помешано са водом из Теснима ће бити, са извора из којег ће Аллаху блиски пити. (Ел-Мутаффифун, Кур'ан - поглавље 27-28.)

  4. У којима ће бити два извора која ће тећи. Са изворима који прскају. (Кур'ан - поглавље Ер-Рахман, 50 и 66.)

  5. У њему ће из чаше пиће инбиром зачињено пити са извора у Рају, који ће се Селсебил звати. (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 17-18.)

  Опис рајских жена

  Узвишени Аллах је казао:

  1. Они који се буду Аллаха бојали и греха клонили имаће у Господара свога рајске баште, кроз које реке теку, у њима ће вечно боравити, и чисте жене, и Аллахову наклоност – а Аллах познаје робове Своје. (Кур'ан - поглавље Алу Имран, 15.)

  2. И посебне жене. Стварањем новим Ми ћемо хурије створити и девицама их учинити милим мужевима њиховим, и година истих за оне сретне; биће их много од народа древних, а много и од каснијих. (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 34-40.)

  3. Поред њих ће бити оне које ће преда се гледати, очију прекрасних, као да су оне јаја покривена. (Кур'ан - поглавље Ес-Сафат, 48-49.)

  4. У њима ће бити и хурије очију крупних, сличне бисеру у шкољкама скривеном, као награда за оно што су чинили. (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 22-23.)

  5. У њима ће бити оне које преда се гледају, оне које, пре њих, ни човек ни џин[54] није додирнуо – па, коју благодат Господара свога поричете?! Биће као рубин и бисер. (Кур'ан - поглавље Ер-Рахман, 56-58.)

  6. У њима ће бити лепотица нарави дивних - па, коју благодат Господара свога поричете?! - хурија у шаторима скривених. (Кур'ан - поглавље Ер-Рахман, 70-72.)

  Од Енеса б. Малика се преноси да је Аллахов Посланик, мир над њим, рекао: „Одлазак у борбу на Аллахову путу ујутро и повратак из ње навече, бољи је од целог овог света и свега што је на њему. Простор у Рају колико обухвата лук или бич некога од вас, бољи је од целог овог света и свега што је на њему. Када би се нека од рајских хурија[55] појавила на Земљи, све би између Раја и Земље испунила мирисом. Покривач на њеној глави вреднији је од целог овог света и свега што је на њему.“ [56]

  Од Ебу Хурејре се преноси да је Веровесник, мир над њим, казао: „Прва скупина која ће ући у Рају је попут пуног Месеца, а они који су одмах иза њих биће као најсјајнија звезда на небу. Свако ће од њих имати по две жене, чија ће се срж поткољеница видети кроз месо. У Рају неће бити неожењених.“ [57]

  Мирис у Рају

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Прва скупина која ће ући у Рај биће (блистаће) попут пуног Месеца. Они који буду улазили иза њих блистаће попут најсјајније звезде на небу. У њему неће ни малу ни велику нужду обављати, нити се усекњивати нити пљувати. Чешљеви ће им бити од злата, а зној ће им мирисати попут мошуса. Менгеле ће им бити од алојева дрвета. Жене ће им бити девице сјајних очију. Биће сложни сви као један и имаће лик њихова оца Адема, шездесет аршина високог од земље.“[58]

  Абдуллах б. Амр преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Ко убије немуслимана који са муслиманима има уговор (мировни) , неће осетити мирис Раја, иако се његов мирис осећа на даљини од четрдесет година хода.“[59]

  У другој верзији стоји: „Иако се његов мирис осећа на даљини од седамдесет година.“ [60]

  Певање жена у Рају

  Ибн Омер преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Жене у Рају ће певати својим мужевима најлепшим гласом који нико никада није чуо. Неки од стихова које ће певати су: 'Ми смо лепотице нарави дивних и супруге људи плементих које ће гледати очима радосним.' И певат ће: 'Ми смо вечне и не умиремо, ми смо сигурне и не плашимо се и ми смо ту заувек и нигде не путујемо.“[61]

  Интимни односи становника Раја

  Узвишени Аллах је казао:

  Становници Раја уживаће тога дана у благодатима весели и радосни, они и жене њихове биће у хладовини на украшеним диванима наслоњени. (Кур'ан - поглавље Јасин, 55-56.)

  Зејд б. Еркам преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Становник Раја ће имати снагу за конзумирање јела, пића и сполног односа као стотину људи. Један јевреј рече: 'Онај ко једе и пије има физиолошку потребу.' Посланик одговори: 'Ту потребу ће вршити у виду мирисног зноја који ће излазити из њиховог тела.“[62]

  Стално уживање становника Раја

  Када становници Раја уђу у Рај, анђели ће их дочекати и обвеселити вечним благодатима за које никада пре нису чули.

  Узвишени Аллах је казао: Овакав Рај обећан је онима који се буду Аллаха бојали: вртови с рекама, с плодовима којих увек има и с трајном хладовином; то ће бити награда онима који се буду зла клонили, а неверницима ће казна ватра бити. (Кур'ан - поглавље Ер-Р'ад, 35.)

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Гласник ће повикати: 'Вечно ћете здрави бити и никада се нећете разболити, вечно ћете живи бити и никада неће умрети, вечно ћете млади бити и никада нећете остарити, и вечно ћете уживати и никада жалосни нећете бити. То су вам речи Узвишеног: И њима ће се довикнути: Тај Рај сте у наследство добили за оно што сте чинили.'“[63]

  Џабир је казао: „Упитан је Посланик, мир над њим: 'Да ли ће становници Раја спавати?' Одговорио је: 'Не, јер је сан веома близак смрти.'“[64]

  Степени у Рају

  Аллах Узвишени каже:

  1. Гледај како једнима дајемо предност над другима; а на ономе свету разлика у степенима и предностима биће, доиста, већа. (Кур'ан - поглавље Ел-Исра, 21.)

  2. А оне који пред Њега изађу као верници, а који су добра дела чинили - њих све чекају високи степени, еденски вртови кроз које реке теку, у њима ће они вечно остати, и то ће бити награда за оне који се буду од греха очистили. (Кур'ан - поглавље Таха, 75-76.)

  3. И они први - увек први! Они ће Аллаху блиски бити у рајским баштама наслада - биће их много од народа древних, а мало од каснијих. (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 10-14.)

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Аллах се обавезао да ће увести у Џеннет сваког оног ко буде вјеровао у Аллаха и Његова Посланика, обављао намаз и постио рамазан, без обзира да ли се борио на Аллаховом путу или остао у своме родном крају. Неко је казао: 'Хоћемо ли то разгласити људима, Аллахов Посланиче?' Он рече: 'У Рају има стотину степени које је Аллах припремио за борце на Његовом путу, а раздаљина између сваког степена је колико између небеса и Земље. Када Аллаха молите за Рај, онда Га молите за Фирдеус, јер је он средишњи и највиши део Раја, изнад којег је престо Милостивог и из којег извиру рајске реке.'“[65]

  Подизање потомака верника на више степене чак иако нису то заслужили својим делима

  Аллах Узвишени каже: Онима који су веровали и за којима су се деца њихова у веровању повела прикључићемо децу њихову, а дела њихова нећемо нимало умањити – сваки човек је одговоран за оно што сам чини. (Кур'ан - поглавље Ет-Тур, 21.)

  Опис хладовине у Рају

  Узвишени Аллах је казао:

  1. А оне који верују и чине добра дела увешћемо, сигурно, у рајске баште, кроз које ће реке тећи; у њима ће вечно и заувек остати, а у њима ће чисте жене имати, и у дебелу хладовину ћемо их увести. (Кур'ан - поглавље Ен-Ниса, 57.)

  2. А они сретни - ко су сретни?! Биће међу лотосовим дрвећем без бодљи, и међу бананама плодовима нанизаним и у хладовини пространој. (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 27-30)

  3. Наслоњени на диванима, они у њему ни мраз ни жегу неће осетити, и близу ће им хладовина његова бити, а плодови његови ће им на дохват руке стајати. (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 13-14.)

  4. Овакав Рај обећан је онима који се буду Аллаха бојали: вртови с рекама, с плодовима којих увек има и с трајном хладовином; то ће бити награда онима који се буду зла клонили, а неверницима ће казна ватра бити. (Кур'ан - поглавље Ер-Р'ад, 35.)

  Висина и ширина Раја

  Узвишени Аллах је казао:

  1. Нека лица тога дана биће радосна, трудом својим задовољна у Рају изванредноме, у коме празне беседе неће слушати.

  (Кур'ан - поглавље Ел-Гашије, 8-11.)

  2. И настојте заслужити опрост Господара свога и Рај простран као небеса и Земља, припремљен за оне који се Аллаха боје.

  (Кур'ан - поглавље Алу Имран, 133.)

  3. Надмећите се да у Господара свога заслужите опрост и Рај, простран колико су небо и Земља пространи, и припремљен за оне који у Аллаха и посланике Његове верују. То је Аллахова благодат коју ће дати ономе коме Он хоће; а у Аллаха је благодат велика.

  (Кур'ан - поглавље Ел-Хадид, 21.)

  Најузвишеније место у Рају

  Абдуллах б. Амр Ел-Ас преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Када чујете мујезина[66], понављајте речи за њим, затим благослов на мене донесите, јер доиста, ко на мене донесе благослов, Аллах на њега донесе десет (благослова). Потом, молите за мене Ел-Весиле, то је посебно мјесто у Рају, које неће бити додељено ником другом осим једном Аллаховом робу, па се надам да ћу то бити ја. Па ко за мене буде молио Ел-Весиле од Аллаха, заузимање за њега биће ми допуштено!“ [67]

  Највиши и најнижи степен у Рају

  Мугире б. Шу'бе преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Муса (Мојсије), мир над њим, је упитао Узвишеног Аллаха: 'Господару, ко ће имати најнижи степен у Рају?' Аллах му је објавио: 'То је човек који ће доћи пред Рај након што сви становници раја уђу у њега, па ће му бити речено: 'Уђи у Рај!' Он ће одговорити: 'Господару, како да уђем кад су сви људи ушли и заузели оно што им припада?!' Аллах ће му онда рећи: 'Јеси ли задовољан да имаш у Рају онолико колико је имао један од краљева на Земљи?' Одговориће: 'Јесам, Господару!' Онда ће му Аллах рећи: 'Теби припада још толико и још толико и још толико и још толико.' Човек ће рећи: 'Задовољан сам, Господару!' Аллах ће му опет рећи: 'Теби припада десет пута толико, ти ћеш у Џеннету имати све што твоје око види и душа пожели.' Он ће одговорити: 'Задовољан сам, Господару!' Након тога, Муса(Мојсије), мир над њим, је упитао: 'А ко ће онда имати највећи степен у Рају?' Узвишени Аллах му је објавио: 'То су они којима сам Ја награду Својом руком припремио, а припремио сам им оно што око није видело нити уво чуло и што човек не може ни замислити.' Потврда томе је у речима Узвишеног: И нико не зна какве их, као награда за оно што су чинили, скривене радости чекају.“ [68]

  У другој верзији у којој се спомиње најнижи степен у Рају, стоји: „Теби припада читав дуњалук (свет на Земљи) и још десет пута толико.“[69]

  Највећа благодат у Рају

  Узвишени Аллах је казао:

  1. Аллах обећава верницима и верницама рајске баште кроз које реке теку, у којима ће вечно боравити, и дивне дворове у вртовима еденским. А и мало наклоности Аллахове веће је од свега тога; то ће, доиста, успех велики бити!

  (Кур'ан - поглавље Ет-Тевбе, 72.)

  2. Тога дана ће нека лица блистава бити, у Господара свога ће гледати.

  (Кур'ан - поглавље Ел-Кијаме, 22-23.)

  Од Ебу Хурејре се преноси да су неки људи упитали Посланика, мир над њим: „Да ли ћемо видети на Судњем дану нашег Господара? Аллахов Посланик, мир над њим, је тада упитао: 'Да ли вас нешто спречава да видите пун месец у ведрој ноћи?' Одговорили су: 'Не, Аллахов Посланиче.' Посланик опет упита: 'Да ли вас нешто спречава да видите Сунце када је небо ведро.' Одговорили су: 'Не, Аллахов Посланиче.' Он тада рече: 'Тако (јасно) ће те видети Бога на Судњем дану.'“[70]

  Сухејб преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Када становници раја уђу у Рај, Аллах ће их упитати: 'Да ли желите још нешто?' Они ће казати: 'Зар нам ниси осветлио наша лица? Зар нас ниси увео у Рај и сачувао Ватре?' Посланик каже: 'Тада ће Аллах уклонити застор и неће им бити даровано ништа драже и лепше од гледања у њихова Господара.'“ [71]

  Опис уживања у Рају

  Узвишени Аллах је казао:

  1. Они који су у ајете Наше веровали и послушни били - уђите у Рај, ви и жене ваше, радосни! Они ће бити служени из посуда и чаша од злата, у њему ће бити све што душе зажеле и чиме се очи наслађују, и у њему ћете вечно боравити. Ето, то је Рај који вам је дарован као награда за оно што сте радили, у њему ћете сваковрсног воћа имати од којег ћете неко јести.

  (Кур'ан - поглавље Ез-Зухруф, 69-73.)

  2. А они који су се Аллаха бојали, они ће на сигурном месту бити, усред башти и извора, у дибу и кадифу обучени и једни према другима. Ето, тако ће бити и Ми ћемо их хуријама, крупних очију, женити. У њима ће моћи безбедно коју хоће врсту воћа тражити; у њима, после оне прве смрти, смрт више неће окусити и Он ће их патње у огњу сачувати.(Кур'ан - поглавље Ед-Духан, 51-56.)

  3. И Рајом и свилом их за оно што су трпјели наградити: наслоњени на диванима, они у њему ни мраз ни жегу неће осетити, и близу ће им хладовина његова бити, а плодови његови ће им на дохват руке стајати. Служиће их из сребрених посуда и чаша прозирних, прозирних, од сребра, чију ће величину према жељама њиховим одредити. У њему ће из чаше пиће инбиром зачињено пити са извора у Рају, који ће се Селсебил звати. Служиће их вечно млада послуга - да их видиш, помислио би да су бисер просути. И куд год погледаш, видећеш удобност и царство пространо. На њима ће бити одела од танке зелене свиле, и од тешке свиле, накићени наруквицама од сребра, и даће им Господар њихов да пију чисто пиће. То вам је награда; ваш труд је достојан благодарности! (Кур'ан - поглавље Ел-Инсан, 12-22.)

  4. И они први - увек први! Они ће Аллаху блиски бити у рајским баштама наслада - биће их много од народа древних, а мало од каснијих - на диванима извезеним, једни према другима на њима ће наслоњени бити; служиће их вечно млади младићи, са чашама и ибрицима и пехаром пуним пића из извора текућег - од кога их глава неће болети и због којег неће памет изгубити - и воћем које ће сами бирати, и месом птичијим какво буду желели. У њима ће бити и хурије очију крупних, сличне бисеру у шкољкама скривеном - као награда за оно што су чинили. У њима неће слушати празне беседе ни говор грешни, него само речи: Мир, мир! (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 10-26.)

  5. А они срећни - ко су срећни?! Биће међу лотосовим дрвећем без бодљи, и међу бананама плодовима нанизаним и у хладовини пространој, поред воде текуће и усред воћа сваковрсног којег ће увек имати и које неће забрањено бити, и на постељама уздигнутим. Стварањем новим Ми ћемо хурије створити и девицама их учинити милим мужевима њиховим, и година истих за оне сретне; биће их много од народа древних, а много и од каснијих. (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 27-40.)

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Узвишени Аллах је рекао: 'Припремио сам Својим добрим робовима оно што око није видело, уво није чуло и људски ум није могао замислити.“ Потврда томе су речи Аллаха Узвишеног: И нико не зна какве их, као награда за оно што су чинили, скривене радости чекају. [72]

  Разговор становника у Рају

  Узвишени Аллах је казао:

  1. А они који су се Господара свога бојали у поворкама ће у Рај бити поведени, и кад до њега дођу – а капије његове већ широм отворене – чувари његови ће им рећи: „Мир вама, од греха сте чисти, зато уђите у њ, у њему ћете вечно боравити!“ И они ће рећи: „Хвала Аллаху, који нам је обећање Своје испунио и у Рају нам место даровао, да се у њему настанимо где хоћемо! Дивне ли награде онима који су се трудили!“

  (Кур'ан - поглавље Ез-Зумер, 73-74.)

  2. Оне који верују и чине добра дела Господар њихов ће на Правоме путу подржати, зато што верују; риеке ће тећи испред њих у џеннетима задовољства, молитва њихова биће у њима: „Слављен нека си, Аллаху!“, поздрав њихов биће селам( мир); а њихова посљедња молитва: „Тебе, Аллаха, Господара светова, хвалимо!“

  (Кур'ан - поглавље Јунус, 9-10.)

  3. У њима неће слушати празне беседе ни говор грешни, него само речи: „Селам (Мир), Селам.“ (Кур'ан - поглавље Ел-Ваки'а, 25-26.)

  Џабир преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Заиста ће становници Раја јести и пити, али неће пљувати, неће мокрити и обављати велику нужду, и неће се усекати. А асхаби су упитали: 'А шта бива са храном?' Он им одговори: 'Излучиват ће се нечим попут подригивања и преко зноја, а зној ће имати мирис миска. А са сваким ће уздисајем Аллаха славити и величати.'“[73]

  Речи мира (селам) упућене становницима Раја од Господара

  Узвишени Аллах је казао:

  1. Он вас благосиља, а и анђели Његови, да би вас из тмина на светло извео - Он је према верницима самилостан - а на Дан кад они пред Њега стану, Он ће их поздрављати са: Мир вама! - и Он им је припремио награду племениту.

  (Кур'ан - поглавље Ел-Ахзаб, 43-44.)

  2. У њему ће имати воћа, и оно што буду желели. Мир вама! - биће речи Господара Милостивог. (Кур'ан - поглавље Јасин, 57-58.)

  Најбољи дар становницима Раја

  Ебу Се'ид Ел-Худри преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Аллах ће дозвати становнике Раја, а они ће одговорити: 'Одазивамо ти се Господару, и свако добро је у Твојој руци.' Он ће их упитати: Да ли сте задовољни?' Одговориће: 'Како да не будемо задовољни када си нам дао оно што никоме од створења ниси дао.' Он ће их упитати: 'Зар не желите да вам подарим нешто боље од тога?' Упитаће: 'А шта је боље од овога, Господару наш?' Он ће рећи: 'Моје задовољство вама и Ја се никада на вас нећу расрдити.'“ [74]

  Колико ће људи из заједнице Мухаммеда, мир над њим, бити у Рају?

  Аллах Узвишени је почастио ову заједницу тако што ће чинити половину становника Раја, и обећао им је и више тога, а то је да ће чинити две трећине становника Раја.

  Абдуллах б. Мес'уд је казао: „Били смо са Послаником, мир над њим, у шатору. Тада Божији Посланик рече: 'Да ли бисте били задовољни када бисте чинили четвртину становника Раја?' Одговорили смо: 'Наравно.' Поново их упита: 'А да ли бисте били задовољни да чините трећину становника Раја? Опет смо одговорили: 'Наравно.' Он рече: 'А да ли бисте били задовољни да чините половину становника Раја?' Опет смо исто одговорили. А Посланик рече: 'Ја се заиста надам да ћете чинити половину становника Раја. Само ће муслимани ући у Рај, а вас ће у односу на невернике бити као једна бела длака на кожи црног бика, или као једна црна длака на кожи белог бика.'” [75]

  Бурејде преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Становници Раја ће бити поређани у стотину и двадесет редова. Осамдесет редова ће бити моји следбеници док ће четрдесет бити следбеници осталих веровесника.“[76]

  Особине оних који ће ући у Рај

  Узвишени Аллах је казао: А они који буду веровали и добра дела чинили – они ће становници Раја бити и у њему ће вечно боравити.

  (Кур'ан - поглавље Ел-Бекаре, 82.)

  Ијад б. Химар преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Три врсте људи ће у Рај: праведан владар који људима чини добро и коме су отворени путеви доброчинства, самилостан човек нежног и отвореног срца према свим муслиманима, а према родбини посебно и онај ко се клони забрањеног, не тражи од људи, него се узда у Владара Узвишеног у свим својим пословима и питањима везаним за породицу.“ [77]

  Харисе б. Вехб преноси да је Посланик упитао: „Хоћете ли да вас обавестим ко су становници Раја?' Рекоше: 'Наравно.' Рече: 'То је сваки слабашни и немоћни, кога свет, због његове немоћи понижава, који ако би од Аллаха нешто замолио, Он би му молбу услишао.“ [78]

  Чистоћа прса код становника Раја

  Аллах је казао: Из њихових груди ћемо злобу одстранити; испред њих ће реке тећи, и они ће говорити: Хваљен нека је Аллах, који нас је на Прави пут упутио; ми не бисмо на Правоме путу били да нас Аллах није упутио, посланици Господара нашег су заиста истину доносили, и њима ће се довикнути: Тај Рај сте у наследство добили за оно што сте чинили!

  (Кур'ан - поглавље Ел-Е'араф, 43.)

  Ебу Се'ид Ел-Худри преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Након што се верници спасе ватре и пређу Сират ћуприју[79] биће заустављени на месту које се налази између Раја и Пакла, да би измирили рачуне једни с другима, и када то реше и очисте се од свега, биће им дозвољено да уђу у Рај. Тако ми Онога у чијој је Руци моја душа, биће им јаснији пут ка њиховим настамбама у Рају него што им је био пут ка њиховим настамбама на дуњалуку (Земљи).“[80]

  Кога ће бити највише у Рају?

  Имран б. Хусајн преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Видео сам Рај и приметио сам да су у њему већином сиромашни и видио сам Ватру и приметио сам да су у њој већином жене.“[81]

  Последњи који ће ући у Рај

  Абдуллах ибн Месуд преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Последни који ће изаћи из Ватре је човек који ће пузајући последњи ући у Рај. Господар ће му казати: 'Уђи у Рај.' Он ће казати: Рај је попуњен.' Господар ће му то поновити три пута, а он сваки пут одговорити: 'Рај је испуњен.' Господар ће тада казати: 'Теби у њему припада колико дуњалук (планета Земља) и још десет пута толико.'“ [82]

  Аллаху наш, Господару наш буди задовољан нама, нашим родитељима и свим верницима и Својом нас милошћу уведи у рајске вртове, о Најплеменитији, о Господару светова!

  [1] Ебу Хурејре – блиски пријатељ посланика Мухаммеда.

  [2] Веровао у његово посланство.

  [3] Хадис, бележи Бухарија бр. 7323.

  [4] Хадис, бележи Хаким бр. 1304. и Ибн Хиббан бр. 3013.

  [5] Хадис, бележи Бухарија бр. 1987, и Муслим бр. 1027.

  [6] Тј. око 1200 км. (оп. рев)

  [7] Хадис, бележи Бухарија бр. 4712, и Муслим бр. 194.

  [8] Хадис, бележи Муслим бр. 2967.

  [9] Хадис, бележи Бухарија бр. 3257., и Муслим бр. 1152.

  [10] Хадис, бележи Муслим бр. 2565.

  [11] Хадис, бележи Бухарија бр. 3277, и Муслим бр.1079.

  [12] Хадис, бележи Бухарија бр., и Муслим бр.

  [13] Ритуално прање-чишћење пре сваког обављања молитве и неких других верских обреда.

  [14] Хадис, бележи Муслим бр. 234.

  [15] Енес ибн Малик, блиски пријатељ посланика Мухаммеда.

  [16] Хадис, бележи Муслим бр. 197.

  [17] Хадис, бележи Бухарија бр. 876, и Муслим бр.855.

  [18] Хадис, бележи Бухарија бр. 3327, и Муслим бр.2834.

  [19] Хадис, бележи Бухарија бр. 6543, и Муслим бр.219.

  [20] Исељеници верници, који су се, због безбедности и немогућности практиковања своје вере, морали иселити и напустити своја огњишта.

  [21] Хадис, бележи Муслим бр. 2979.

  [22] Муаз б. Џебел – блиски пријатељ посланика Мухаммеда.

  [23] Хадис бележе ахмед, бр. 7920,. И Тирмизи, бр. 2545.

  [24] Хадис, бележи Бухарија бр. 3254, и Муслим бр. 2834.

  [25] Анђео Гаврило, мир над њим.

  [26] Рукја – лечење особа тако што им се уче одређана поглавља из Кур'ана

  [27] Хадис, бележи Бухарија бр. 6543, и Муслим бр.219.

  [28] Ебу Умама- блиски пријатељ посланика Мухаммеда.

  [29] Хадис, бележи Тирмизи, бр. 2437., и Ибн Маџе, бр. 163.

  [30] Хадис, бележи Бухарија бр. 3342, и Муслим бр.163.

  [31] Хадис, бележи Тирмизи, бр. 2526., и Дарими, бр. 2717.

  [32] Хадис, бележи Муслим, бр. 2928.

  [33] Лепотице, младе жене, супруге верницима у Рају.

  [34] Хадис, бележи Бухарија бр. 4879, и Муслим бр.2838.

  [35] Хадис, бележи Муслим бр. 2833.

  [36] Хадис, бележи Бухарија бр. 3256, и Муслим бр. 2831.

  [37] Хадис, бележи Ахмед, бр. 1338., и Тирмизи, бр. 1984.

  [38] Хадис, бележи Бухарија бр. 7444., и Муслим бр.180.

  [39] Хадис, бележи Бухарија, бр.6526.

  [40] Хадис, бележи Бухарија, бр. 3329.

  [41] Хадис, бележи Муслим, бр. 315.

  [42] Хадис, бележи Бухарија бр. 6520, и Муслим бр.2792.

  [43] Блиски пријатељи посланика Мухаммеда, они који су га барем једном у животу срели а притом били муслимани.

  [44] Хадис, бележи Муслим, бр.2835.

  [45] Хадис, бележи Таберани у Ел-Кебиру, 7/130.

  [46] Хадис, бележи Тирмизи, бр. 3361., и Ибн Маџе, бр.4334.

  [47] Анђео Гаврило, мир над њим.

  [48] Хадис, бележи Бухарија бр. 3207, и Муслим бр.162.

  [49] Хадис, бележи Бухарија бр. 6553, и Муслим бр.2828.

  [50] Хадис, бележи Тирмизи, бр. 2525.

  [51] Вино које неће опијати ни памет одузимати, посебно створено за вернике.

  [52] Хадис, бележи Бухарија, бр. 6581.

  [53] Хадис, бележи Муслим бр. 2839.

  [54] Џин, у преводу непознато, у исламској терминологији означава биће из паралелног, људима невидљивог духовног света на Земљи, организовано слично људском свету а потпуно различито од света анђела. Иблис (Ђаво, луцифер, сотона) је биће из џинског света. Међутим, нису сви џинови ђаволи, неверници. Међу њима има верника муслимана, хришћана, јевреја и припадника осталих конфесија, слично људском свету. Док је сваки ђаво тј. сотона џинског рода. Бог је џинове створио од пламена ватре, људе од иловаче- земље, а анђеле од светлости.

  [55] Хурије – жене лепотице у Рају, наднаравне лепоте, посебно створене за вернике у Рају.

  [56] Хадис, бележи Бухарија бр. 2796, и Муслим бр.1880.

  [57] Хадис, бележи Бухарија бр. 3246, и Муслим бр.2834.

  [58] Хадис, бележи Бухарија бр. 3327, и Муслим бр.162.

  [59] Хадис, бележи Бухарија бр. 3166.

  [60] Хадис, бележи Тирмизи, бр. 1403., и Ибн Маџе, бр. 2687.

  [61] Хадис, бележи Теберани у делу Ел-Муџему-л-Евсату, бр. 4917. Погледати: Сахиху-л-џамии, бр.1561.

  [62] Хадис, бележи Теберани у делу Ел-Муџему-л-Евсату, бр. 5/178., и Дарими, бр.2721.

  [63] Хадис, бележи Муслим, бр. 2837.

  [64] Хадис, бележи га Беззар, у Кешфул-л-естари, бр. 3517.

  [65] Хадис, бележи Бухарија, бр.2790.

  [66] Мујезин – особа која из џамије свакодневно позива муслимане на пет дневних молитви.

  [67] Хадис, бележи Муслим, бр.384.

  [68] Хадис, бележи Муслим, 189.

  [69] Хадис, бележи Бухарија, бр. 6571., и Муслим, бр. 186.

  [70] Хадис, бележи Бухарија, бр. 806., и Муслим, бр. 182.

  [71] Хадис, бележи Муслим, бр.181.

  [72] Хадис, бележи Бухарија, бр. 3244., и Муслим, бр. 2824.

  [73] Хадис, бележи Муслим, бр.2535.

  [74] Хадис, бележи Бухарија, бр. 6549., и Муслим, бр. 2829.

  [75] Хадис, бележи Бухарија, бр. 6528., и Муслим, бр. 221.

  [76] Хадис, бележи Тирмизи, бр. 2546., и Ибн Маџе, бр. 4289.

  [77] Хадис, бележи Муслим, бр. 2865.

  [78] Хадис, бележи Бухарија, бр. 4918., и Муслим, бр. 2853.

  [79] Мост изнад Пакла који ће сви верници морати да пређу да би стигли Раја.

  [80] Хадис, бележи Бухари, бр. 6535.

  [81] Хадис, бележи Бухарија, бр. 3241., и Муслим, бр. 2737.

  [82] Хадис, бележи Бухарија, бр. 7511., и Муслим, бр. 186.

  Научне категорије.: