Људска права у Исламу

Научне категорије.:

Опис

Чланак нам на најлепши начин објашњава на који начин се Ислам опходи у погледу људских права и слобода које су ускладу са људском природом, и указује на свеобухватност Ислама по том питању.

Повратне информације