Опис

Овај дијалог се остварио између учењака Муахаммеда Ел-Газалија и атеисте. Учењак је забележио овај дијалог у својој књизи „Кзаифу ел-хакк.“
Препустимо учењаку да нам он сам исприча тај догађај!

Повратне информације