Дијалог између хришћанина и муслимана

Опис

Дијалог између хришћанина и муслимана: Ова књига садржи сажетак узастопних дијалога који су се догодили између аутора и хришћанског свештеника. Одликује се објективношћу и лепим бонтоном, вођењем рачуна да се не повреде верска осећања, као и држањем научног метода у дискусији, у форми питања и одговора. Осам кључних тема су:

• Да ли је Аврам био Хришћанин или Јевреј?
• Да ли је Библија Божији говор или говор човека?
• Монотеизам или Тројство?
• Да ли је Исус Бог или човек?
• Да ли је Исус Божији син?
• Да ли је Исус био разапет а потом оживео?
• Први грех и откупљење.
• Мухаммед, нека су Божији мир и благослов над њим, у Библији.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Извор:

Научне категорије.: