Корекција Библије у опису блудног чина Рубена с очевом иночом

Опис

Докази да је Библија препуна противречности. Корекција Библије у опису блудног чина Рубена с очевом иночом

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  КОРЕКЦИЈА БИБЛИЈЕ У ОПИСУ БЛУДНОГ ЧИНА РУБЕНА С ОЧЕВОМ ИНОЧОМ

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Рахметуллах бин Халил Ел Хинди

  2015 - 1436

  ﴿ تحريف الكتاب المقدس في حادثة زنا رأوبين بسرية أبيه ﴾

  « باللغة الصربية »

  رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي

  2015 - 1436

  Докази да је текст искривљен мењањем, додавањем или одузимањем

  У хебрејској верзији Постанка (35:22) се наводи:

  „И кад Израиљ живеше у оној земљи, отиде Рувим и леже с Валом иночом оца свог. И то дочу Израиљ. А имаше Јаков дванаест синова.“

  Овај текст је, без сумње, искривљен одузимањем текста, а и сами јевреји су признали да му нешто недостаје. Сакупљачи Хенријевог и Скотовог коментара су рекли следеће: "Јевреји су признали да су ове мисли крњаве, па су их пренели из грчког језика овако, а био је у његовим (Израиљевим) очима ружан (покуђен)."

  Зашто су хебрејски јевреји избацили опис овог догађаја из својих Књига?!

  Одломак из књиге „Тријумф Истине“.

  Научне категорије.: