Оповргавање Тројства разумским доказима

Опис

Онај ко верује у тројство не верује истински у Једног Бога. Истинска Божија једноћа не поседује праву трећину и она није скуп јединки. Бог (ар. Аллах) је једини истински Господар.

Download

Научне категорије.:

Повратне информације