Болест самољубљивости

Опис

Пред вама је текст који говори о опасности болести самољубљивости као и начинима њеног лечења. Божији Посланик, мир над њим, је рекао: "Три су ствари спасоносне, а три погубне. Спасоносне су: богобојазност и у тајности и у јавности, говорити истину и у задовољству и у љутњи и умереност и у богатству и у сиромаштву, а погубне су: повођење за страстима, повођење за шкртошћу и човеково дивљење самом себи. Ово последње је најпогубније.’"

Download

Научне категорије.:

Повратне информације