Божији посланик Мухаммед - Владар Византије као пример за упознавање Посланика Мухаммеда

Опис

Аутор нам излаже случај када је Херакле, владар Византије - хришћанин и добар познавалац хришћанства, препознао најављеног Посланика кроз одговоре на његова директна питања постављена вођи непријатеља Божијег Посланика и свих муслимана.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Научне категорије.: