Научне категорије.:

Опис

Аутор нам излаже случај када је Херакле, владар Византије - хришћанин и добар познавалац хришћанства, препознао најављеног Посланика кроз одговоре на његова директна питања постављена вођи непријатеља Божијег Посланика и свих муслимана.

Повратне информације