Значење кур’анског одломка: „Они (својим делима мисле да) варају Бога и оне који верују.“

Учењак :

Превод: Љубица Јовановић

Рецензија:

Опис

Питање: Које је значење кур’анског одломка на почетку поглавља Бекаре који у преводу значења гласи: „Они (својим делима мисле да) варају Бога и оне који верују.“ Како неко може да покушава да вара Бога, Величанственог и Узвишеног? Такође, шта саветујете Американцу који жели да учи о Исламу?

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  ЗНАЧЕЊЕ КУР'АНСКОГ ОДЛОМКА: „ОНИ (СВОЈИМ ДЕЛИМА МИСЛЕ ДА) ВАРАЈУ БОГА И ОНЕ КОЈИ ВЕРУЈУ.“

  ما معنى يخادعون الله في آية سورة البقرة

  >Српски – Serbian – < صربي

  Са'д ал-Хумејд

  الشيخ سعد الحميد

  www.islamqa.info

  —™

  Превод: Љубица Јовановић

  Рецензија: Амра Дацић

  ترجمة: ليوبيتسا يوفانوفيتس

  مراجعة: عمرة داتسيتش

  Које је значење кур'анског одломка: „Они варају Бога“ у поглављу Ал-Бакара?

  Питање: Које је значење кур'анског одломка на почетку поглавља Бекаре који у преводу значења гласи: ''Они (својим делима мисле да) варају Бога и оне који верују.'' Како неко може да покушава да вара Бога, Величанственог и Узвишеног?

  Такође, шта саветујете Американцу који жели да учи о Исламу?

  Одговор:

  Сва захвала припада Богу.

  Исламски учењак и тумач Кур'ана Ибн Кесир у објашњењу овог одломка каже:

  Они (својим делима мисле да) варају Бога и оне који верују, односи се на то да они испољавају веровање док унутар себе скривају неверство. Они у своме незнању мисле да на овај начин могу да преваре Бога, и да ће ово да им користи код Њега. Мисле да могу да преваре Узвишеног Бога као што су преварили неке вернике, као што Бог каже:

  На Дан у којем ће их Бог све оживети они ће се Њему заклињати, као што се вама заклињу, мислећи да ће им то нешто користити. Они су, доиста, прави лажљивци.(Кур'ан, поглавље Расправа, одломак 18)

  На такво веровање, у наставку одломка о којем говоримо, Бог им одговара речима:

  Иако, не осећајући то, они сами себе варају. (Кур'ан, поглавље Ел-Бекара, одломак 9)

  Тј. они својим поступцима не варају никога осим себе, али то они не схватају. Као што стоји у другом кур'анском одломку:

  Лицемери настоје преварити Бога, а Он ће њих надмудрити. (Кур'ан, поглавље Ен-Ниса, одломак 142)

  Саветујемо особу која жели да учи о Исламу да буде разумна и слободна од свих страсти и прохтева. Треба да се чува од путева кроз које непријатељи Ислама желе да искриве Ислам. Треба да тежи да учи Ислам из његових чистих извора, а не од секти које дају лошу слику о Исламу својим новотаријама, као што су Ахмедије, Шије и Суфије итд. Ове групе су искривиле поруку Ислама својим новотаријама, тако да он не би требао да гледа њихове речи и дела као да је то учење Ислама.

  Молимо Бога за упуту.

  Одговорио: Шејх Са'д ал-Хумејд

  Извор: http://islamqa.info/ar/12191

  Извор:

  Научне категорије.: