aI´tiqâd A’immah Ahl-il-Hadîth [Hadîth-Imâmernas troslära]

تأليف :

نبذة مختصرة

innehåll: Håll fast vid er kännedom – må Allâh förbarma Sig över oss och er – att Ahl-ul-Hadîths, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, metodik är grundad på att tro på Allâh, Hans änglar, Skrifter, sändebud och acceptera det som Allâhs (ta´âlâ) Bok har sagt och det som autentiskt har rapporterats från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Download

المصادر:

التصانيف العلمية:

رأيك يهمنا