معلومات المواد باللغة العربية

Number of Items: 4

 • Swedish

  PDF

  Profeten av Islam Muhammed : Biografi & illustrerad guide till den islamiska civilisationens värdegrund

 • Swedish

  PDF

  BARA ETT BUDSKAP!

 • Swedish

  PDF

  Denna bok är en kort guide för att förstå islam

 • Swedish

  PDF

  Detta häfte är en översättning av ett tal som broder Khalid Yasin höll i Saudi-Arabien 1994. Föredraget har blivit mycket uppskattat bland såväl muslimer som icke- muslimer runtom i världen. Den tar upp viktiga fundament i Islam och ger en överblick om Islams största grund som är tron på en sann och Allsmäktig Gud. Broder Khalid Yasin tar upp Islams viktigaste grundpelare på ett sätt som ger läsaren (lyssnaren) ett nöje i att få ta del av denna information, och ger många exempel och paralleller som gör det enkelt för var och en att förstå vad meningen med livet innebär och vad Islam handlar om. Det är härmed ett sant nöje att få presentera denna föreläsning i skriven form och vi hoppas att var och en som läser den skall finna klarhet och vägledning i den.