பயங்கரவாதம்

எழுத்தாளர் : உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

பயங்கரவாதம் குறித்து குர்ஆன் ஸுன்னா வெளிச்சத்தில் ஆற்றப்பட்ட உரை. இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் அழகிய அணுகுமுறையை விளக்குவதோடு பயங்கரவாதம் பற்றி தெளிவான எச்சரிக்கையை இந்த கட்டுரை கொடுக்கும் இன் ஷா அல்லாஹ்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப