லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்பதன் விளக்கம்

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்ரான் ஜமாலுத்தீன்

மீளாய்வு செய்தல்: Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

லாஇலாஹ இல்லல்லாஹ் என்பதன் பொருள், அதன் நிபந்தனைகள், அதனால் கிடைக்கும் பயன்கள்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப