அல்லாஹ்வின் அருட்பார்வையை இழந்தவர்கள்

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் நளீர் முஹம்மத் ஜுனெயிதீன்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. வியாபாரத்தில் பொய் பேசுபவர்கள்; 2. பொய் சத்தியம் செய்பவர்கள்; 3. மற்றவனின் சொத்தை அபகரிக்க பொய் பேசுபவர்கள் 4.கரண்டை காலுக்கு கீழ் ஆடை அணிபவர்கள்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப