தடுக்கபப்ட்டவை

மொழிபெயர்ப்பு: உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

குர்ஆன் ஸுன்னா வெளிச்சத்தில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தடுக்கபப்ட்ட காரியங்களை தலைப்புகள் வாரியாக தொகுக்கப்பட்டுள்ள நல்ல பயனுள்ள நூல்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப