அகிலங்களின் இறைவன் அல்லாஹ்வின் வல்லமை

எழுத்தாளர் : உமர் ஷெரிப்

விபரங்கள்

அல்லாஹ்வின் வல்லமைப் பற்றிய விரிவான உரை. முஸ்லிம்கள் மற்றும் மாற்று மதத்தை சேர்த்தவர்கள் என அனைவருக்கும் பயனுள்ள தமிழ் பயான்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப
உங்கள் கருத்து முக்கியமானது