நபி (ஸல்) அவர்களின் வழிமுறை

நபி (ஸல்) அவர்களின் வழிமுறை

விபரங்கள்

அனைத்து வணக்கங்களிலும் நபியவர்களின் ஸுன்னாவைப் பின்பற்றுவதன் அவசியம்

رأيك يهمنا