அல்குர்ஆன் தோற்றுவித்த சமுதாயம்

அல்குர்ஆன் தோற்றுவித்த சமுதாயம்

விரிவுரையாளர்கள் :

மீளாய்வு செய்தல்: Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

அல்குர்ஆனை கற்பதன் முக்கியத்துவம், அதனை விளங்குதல், நபித்தோழர்கள் உடனடியாகக் கட்டுப்பட்ட சில வசனங்கள், ஒவ்வொரு வசனமும் தனக்குத்தான் இறங்கியதென கருதுதல்

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: