புறக்கணிக்கப்படும் மார்க்கக் கல்வி

புறக்கணிக்கப்படும் மார்க்கக் கல்வி

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

வணக்கத்தை சரியாக நிறைவேற்ற மார்க்கக் கல்வி இன்றியமையாதது, அல்குர்ஆன் நபிமொழிகளிலிருந்து அறிவின் சிறப்பு, அது பற்றி எழுதப்பட்ட நூல்கள், முஸ்லிம்கள் அறிவில் பின்தங்கக் காரணம், உலகக் கல்வியை விட மார்க்கக் கல்வியின் முக்கியத்துவம், அதனைப் புறக்கணிப்பதன் காரணங்களும் வெளிப்பாடுகளும்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப