பெரும்பாவம் செய்தோரைக் காபிராக்குவதன் விபரீதம் (2)

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"கவாரிஜ்கள் முன்வைத்த ஆதாரங்களுக்கான பதில்கள்
பெரும்பாவம் செய்தோர் விடயத்தில் அஹ்லுஸ்ஸுன்னாக்களின் நிலைப்பாடு
அதற்கான ஆதாரங்கள்"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: