காதியானிகள் (2)

காதியானிகள் (2)

விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

விபரங்கள்

"காதியானிகளின் அடிப்படைக் கொள்கை
1. மனிதப் பண்புள்ள கடவுள்
2. நபித்துவம் முற்றுப் பெறவில்லை
3. அல்குர்ஆனுக்கு ஒப்பான வேறொரு வேத நூல்
4. காதியான் நகரம் மக்கா, மதீனாவைவிட புனிதமானது
5. அந்நகரில் வருடாந்தம் நிகழும் மாநாட்டுக்கு சமூகமளிப்பதே காதியானிகளின் ஹஜ்

காதியானிகள் பற்றி இஸ்லாமிய நிலைப்பாடு"

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப