இறையச்சம் - பகுதி 1

இறையச்சம் - பகுதி 1

விபரங்கள்

"இறையச்சம் அல்லாஹ் முன்சென்றோர், பின்வருவோர் அனைவருக்கும் செய்த உபதேசம்
இறையச்சம் பற்றி வந்துள்ள இறைவசனங்கள், நபிமொழிகள்
இறையச்சம் என்பது அல்லாஹ் ஏவியதை எடுத்து நடப்பதும், அவன் தடுத்ததை தவிர்ந்து கொள்வதுமாகும்."

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப