ரமழானின் பின்

ரமழானின் பின்

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

1. ரமழானில் ஆரம்பித்த நல்லமல் தொடரவேண்டும்
2. நபில் தொழுகைகள், சுன்னத்தான நோன்புகள், குர்ஆன் ஓதல், சதக்கா, சகாத் ஆகியன தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப

அறிவியல் வகைகள்: