அறிவியல் வகைகள்

  • தமிழ்

    MP4

    விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ் மீளாய்வு செய்தல் : ஸபர் சாலிஹ்

    1. ரமழானில் ஆரம்பித்த நல்லமல் தொடரவேண்டும் 2. நபில் தொழுகைகள், சுன்னத்தான நோன்புகள், குர்ஆன் ஓதல், சதக்கா, சகாத் ஆகியன தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும்.

உங்கள் கருத்து முக்கியமானது