அறிவியல் வகைகள்

معلومات المواد باللغة العربية

ஸலாத்துல் இஸ்திஸ்கா - மழை வேண்டி தொழும் தொழுகை

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 1

  • தமிழ்

    YOUTUBE

    விரிவுரையாளர்கள் : Ahma Ebn Mohammad

    அல்லாஹ்வின் அருட்கொடை நீரின் முக்கியத்துவம், வரலாற்றில் ஏற்பட்ட சில வரட்சிகளும் பஞ்சங்களும், வரட்சிக்கான காரணங்கள், மழை கூடுவதும் குறைவதும் சோதனையே, வரட்சியின் போது முஸ்லிம்கள் செய்ய வேண்டியவை, நபி (ஸல்) அவர்கள் மழை தேடிய முறைகள்

உங்கள் கருத்து முக்கியமானது