மனைவிக்காக செலவு செய்யுங்கள்

மனைவிக்காக செலவு செய்யுங்கள்

விரிவுரையாளர்கள் : முஹம்மத் இம்தியாஸ்

மீளாய்வு செய்தல்: ஸபர் சாலிஹ்

விபரங்கள்

மனைவியை விட கணவனுக்கு தரம் உயர்ந்தது
1. மனைவிக்கு கணவன் மஹர்கொடுக்க வேண்டும்.
2. மனைவிக்கு சொந்த வருமானம் இருப்பினும் மனைவியின் உணவு, உடைக்கான செலவை கணவன் கொடுக்க வேண்டும்.

Download
குறிப்பொன்றை அனுப்ப