Наздиктарин роҳ ба суй биҳишт

Download
Назаратро барои соҳиби ин саҳифа навис

Васфи комил

  Наздиктарин роҳ ба суи биҳишт

  ﭽ أقرب طريق إلى الجنة ﭼ

  ] طاجيكية – TajikiТоҷики [

  F,leccfnjhb Sjvbl

  2009 - 1430

  ﭽ أقرب طريق إلى الجنة ﭼ

  « باللغة الطاجيكية »

  عبد الستار حميد

  2009 - 1430

  Наздиктарин роҳ басуй биҳишт

  Аз шумо бародар ва хоҳари азиз мепурсам~ Jё биҳиштро мехоҳи# Посух дод~ чи касе хоҳони биҳишт набошад# Кист ки хуши ва неъмати пойдорро нахоҳад# чи касест ки лаззати доими паёпай^ ва поён нопазирро толиб набошад# Гуфтам пас чаро корҳой нек ан/ом нfмедиҳи то дохили биҳишт шави# ва аз лаззат ва неъматҳой он баҳраманд шави# Гуфт~ ҳамоно роҳи биҳишт душвор^ ва тулони^ пур аз хор^ ва мушкил гузар аст^ ва барой шахсе монанди ман заъиф^ мушкилот ва сахтиҳой ин роҳ нопазир аст&

  Гуфтам~

  <ародар ва хоҳари азизам! ту ки наметавони ба тоати Худо давом оварда^ ва сабр намой^ ва қудрати дури /устан аз гуноҳ ва нофармони Худоро надори^ пас агар Худой нохоста аз аҳли дузахт шави дар он/о чигуна азоби оташро таҳамул хоҳи кард#Гуфт~ ин амр (савол ва /авоб) маро аз /о барканда такон дод^ ва дар ҳайрат ва саргардони фуру бурд^ аммо намедонистам чи кор кунам ва аз ку/о шуруъ намоям дари ҳолеки масири тулониро дар ан/оми гуноҳ^ ва маъсият ва муҳаррамот гузаронидам^ гуноҳони зиёде ан$ /ом дада будам^ гуфтам барой расидани биҳишт шуморо ба роҳи бисёр кутоҳе роҳнамой мекунам^ роҳи сода ва осон^ бидуни ран/ ва хастаги ки дар он роҳ ҳеч фишор ва мушкиле нест& Гуфт~ маро зудтар роҳнамой кун^ ман саргардон аз пушти пайдо кардани ин роҳи осон ҳастам^ гуфтам~ ин роҳи ҳамвора ва омодаро Bмом ибнул Қайим дар китобаш ба номи(Алфавоид) баён намуда аст^ ки дар он китоб мегуяд~ Аз наздиктарин ва осонтарин роҳ бидуни хастаги ва сахти барой ҳамсояги бо Худованди бузург дар биҳишт ин аст~

  Ту дар замони воқеъ шудаи^ ки дар байни ду замон^ гузашта ва оянда қарор гирифтай^ ва он дар воқеъ умри кануни шумост^ яъне~ замони феъли ва ҳозир^ ту метавони ба василай тавба ва пушаймони ва истиғфор ва талаби бахшиши гуноҳон аз Худованд худатро ислоҳ намой^ ки инкор ҳеч гуна сахти ва машақате надорад^ балки амали қалби аст^ танҳо бо дили соф ва нияти холис метавони ин чизро аз Худованд талаб куни ва Худованд талаби туро хоҳад пазируфт&

  Аммо барой оянда~ аз ин баъд яъне^ дар оянда аз ан/оми гуноҳ ва нофармонии Худо дури бичуй^ ва аз тамоми гуноҳон парҳезкори бикун^ ва дури /устан аз маъсиятҳам кори осон ва осуда аст^чун ин корҳо вобаста ба ъазм ва ирода ва тасмими қотиъро мехоҳад&

  Пас гузаштаро бо гузашта ва пушаймони аз гуноҳ ва ояндаро (ончи дар пеш аст) бо ъазм ва ирода^ ва парҳез аз маъсият ва бо кардани амали солиҳ ислоҳ намо^ ки дар ан/ом додани ҳеч як аз ин ду (ислоҳи гузашта ва парҳез дар оянда) барой чисми инсон хастаги ва сахти ва мушкиле ву/уд надорад&

  Аммо ҳол ва вазъияти ту дар даврони ҳаёт^ замоне аст байни гузашта ва оянда ки агар ин замонро аз даст диҳи яъне агар аз ин фурсат истифода набари^роҳҳой саъодат ва хушбахтиро аз даст додай^ ва агар бо ислоҳи гузашта ва оянда^ва он роҳу равишеки зикр кардем истифода намой^ роҳи на/отро аз худ карда^ ва лаззат ва неъматро ба баст овардай&