Дастабандии илми

معلومات المواد باللغة العربية

Овезаҳо (Плакатҳо)

Теъдоди матолиб: 19

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин сурат баёнгари насаби Имом Муҳаммад Боқир –Муҳаммад ибни Алӣ ибни Ҳусайн ибни Алӣ ибни Абитолиб- разияллоҳу анҳум аст, ва инчунин устодонаш ва баъзе аз суханҳояш ва суханҳое ки дар бораи он гуфта шуд.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин овеза баёнкунандаи шаҷараномаи имом Ҷаъфари Содиқ аст. Ҳамаи мароҷеъ ва масодири мусулмонон шаҳодати онро медиҳанд, ки аҳли байти пайғамбар ва саҳобагонаш як ҳастанд, ва байни онҳо хешованди ва дӯстии самими вуҷуд дошт, ҳам пеш аз воқеъ шудни фитна ва ҳам баъдаш, ки далолат бар наздик будани алоқаи дӯсти ва хешовандии олу асҳоб ва тобиъин мекунад. Пас аз дуруғҳои бофташуда ва дар таърих дохил кардашуда барҳазар бошем.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Дар ин овеза баёни насаби Зайд ибни Умар ибни Хаттобро (р.ҳ) мебини. Ӯ писари халифаи бузургвор Умар ибни Хаттоб (р.з) аст ва падарбузурги модарияш Али ибни Абитолиб (р.з) аст. Ин хешованди собиткунандаи алоқаи хубу самимии ин ду халифаи бузургвор аст. Худованд аз онҳо рози бод.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Дар ин овеза хонандаи гироми хешовандии муборак байни аҳлу байти пайғамбар (с) ва аҳлу байти Усмон ибни Аффон (р.з)-ро мулоҳаза мекунад, ки ҳам баъди воқеъ шудани фитна буд ва ҳам баъдаш. Ин шаҷараномаи хешованди байни онҳо далолат ба як робита ва алоқаи хубу ҳамимона байни онҳо мекунад, Пас аз дуруғҳои бофташуда ва дар таърих дохил кардашуда барҳазар бошем.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Дар ин овеза хонандаи гироми хешовандии муборак байни аҳлу байти пайғамбар (с) ва аҳлу байти Форуқ Умар ибни Хаттоб (р.з)-ро мулоҳаза мекунад, ки ҳам баъди воқеъ шудани фитна буд ва ҳам баъдаш. Ин шаҷараномаи хешованди байни онҳо далолат ба як робита ва алоқаи хубу ҳамимона байни онҳо мекунад, Пас аз дуруғҳои бофташуда ва дар таърих дохил кардашуда барҳазар бошем.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Дар ин овеза хешованди байни аҳлу байти паёмбар (с) ва даҳ ёри биҳишти баён шудааст, ва ин шаҷараномаи хешованди байни онҳо баёнгари алоқаи устувор ва самими байни онҳо ва фарзандонашон аст. Пас аз дуруғҳо ва бофтаҳои дар таърих дохилкардашуда барҳазар бошем.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Дар ин овеза баёни насабҳои даҳ ёри биҳишти ва пайвасти онҳо бо насаби паёмбар (с) зикр шудааст.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин овеза баёнкунандаи футуҳоти исломӣ дар замони хилофати хулафои рошидин мебошад. Ин нақша (харита) бо рангҳояш футуҳоти замони ҳар як халифаро бо номи сарлашкараш муъаян мекунад. Худованд аз ҳамаи онҳо розӣ бод.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Дар ин сурат хонандаи гироми мулоҳаза мекунад як хешовандиҳои муборакаро, ки ҳамаи мардҳо аз аҳли байти атҳор мебошанд ва занҳо аз Оли Сиддиқ, ин далолат ба як робита ва алоқаи хубу ва ҳамимона байни онҳо мекунад, бисёри ин издиҷҳо баъди фитнаҳо рухдода будан.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин сурат баёнгари насаби Ҳафса духтари Муҳаммади Дебоҷ ва часпидани насабаш бо насаби хулафои рошидини чоргона ва Талҳаву Зубайр розибод Худованд аз онҳо

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин сурат баёнгари домодҳои Ҳусайн ибни Али ибни Абитолиб аз фарзандони саҳобаҳои киром мебошад, ва ҳамаи ин хешовандиҳо воқеъ шудааст баъди ҷанги карбало (Ҳиҷрия), ба ҷуз издивоҷи Ҳасан (Алмусанно) бо Фотима ва Абдуллоҳ ибни Ҳасан бо Сакина.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин сурат баёнгари хешовандӣ миёни Оли Алӣ ибни Абитолиб ва Оли Талҳа ибни Убайдуллоҳ разияллоҳу анҳумо мебошад, ин далолат ба дусти ва алоқамандии аҳли байт бо саҳобагон ва наберагони онҳо баъди вафоташон мекунад. Пас бояд аз масоили таҳрифшуда дар таърих парҳез кард.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин сурат баёнгари чаҳордаҳ издивоҷ дар тули як аср ва байни шаш силсила насаби Оли Алӣ ибни Абитолиб ва Оли Зубайр ибни Аввом рухдодааст, ин далолат ба дусти ва алоқамандии аҳли байт бо саҳобагон ва наберагони онҳо баъди вафоташон мекунад. Пас бояд аз масоили таҳрифшуда дар таърих парҳез кард.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин сурат баёнгари алоқаи хубе ки миёни Зубайр ибни Аввом ризияллоҳу анҳу ҳавории Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва манзили он ҳазрат буд баён мекунад.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин намуна аз робита ва ҳамбастагӣ миёни Паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ва хулафои рошидин разияллоҳу анҳум сухан мегуяд, ки онҳо Абубакри Сиддиқ ва Умар ибни Хаттоб ва Усмон ибни Аффон ва Алӣ ибни Абитолиб мебошанд. Ин ҳам далолат бар бузургии эшон ва робитаи қави байнашон мебошад.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин сурат дар бораи духтарони Паёмбар бо шакли мухтасаран маълумот медиҳад, ки онҳо: 1- Зайнаб. 2- Умми Кулсум. 3- Руқайя. 4- Фотима мебошанд.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин сурат ба ин мавзуъҳо бо шакли мухтасар ишора мекунад: 1- Замон ва макони издивоҷ. 2- Хостгорҳо. 3- Маҳрия (маҳри арус). 4- Таоми арӯси. 5-Хона (хонаи шаҳу арӯс). 6- Лавозимоти хонаи арӯс.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Муҳаббат ва дӯсти миёни саҳоба ва аҳли байт боис шуд, ки Али фарзандон ва наберагон, писарон ва духтаронашро ба номҳои саҳобагон номгузорӣ кунад. Зеро инсон ҷигаргушаҳояшро ба номҳои касоне, ки аз онон нафрат доранд, номгузори намекунад, балки беҳтарин номҳоро, ки барояшон бо арзиш ҳастанд, интихоб мекунад.

 • Тоҷикӣ

  JPG

  Ин шаҷаранома робитаи самимии аҳли байт ва саҳобаро нишон медиҳад, ва ин бар асоси китобҳои таърихи навишта шудааст. Пас бояд аз масоили таҳрифшуда дар таърих парҳез кард.