Гузориши мухтасар:

Худованди поку ягона дар моыи мубораки Рамазон р;за доштанро машр;ъ гардонида, онро яке аз фаризаыои асос| дар ислом царор додааст. Пайьамбари акрам (с) низ р;задории ихтиёриро бар мадори суннат машр;ъ гардонидааст. Ыещ гумоне нест, ки р;задор| ва дигар парастишыое, ки Худованду пайьамбараш вощиб доштаанд, фоидаыои зиёдеро дар пай доранд.

Назари ту бароямон муҳим аст