Дастабандии илми

  • Русӣ

    RAR

    Ин CD чиҳил ҳадиси Набави бо забони руси мебошад, ин CD дорои хондани ҳадисҳо бо садо, бо ҳамроҳи шарҳи мухтасари онҳо бо забони араби ва руси аст. Шумо имкон доред ончи ки дар дохили папкаҳо аст сабт карда дар CD бирезед ва он бо шакли утумотики (тилқои) ҳангоми гузоштанаш дар компиютер ба кор медарояд.

  • Тоҷикӣ

    PDF

    Сипас аз олимон касоне буданд, ки чил (ҳадис)-ро дар усули дин, баъзеи онҳо дар фурўъ, баъзеи онҳо дар ҷиҳод, баъзеи онҳо дар зўҳд (парҳезгорӣ), баъзеи онҳо дар адаб ва баъзеи дигар дар хутба гуфтан ҷамъ кардаанд ва ҳамаи онҳо ниятҳои некў доштанд; Худо аз қосидони ин корҳо хушнуд бод. Ба дурустӣ, лозим донистам чил ҳадисеро ҷамъоварӣ намоям, ки муҳимтар аз ҳамаи онҳост, он чил ҳадисе аст, ки ҳамаи он мавзўъҳо (-и дар боло зикршударо) дар бар мегирад, ҳар яке аз он (ҳадис) пояи бузурге аз пояҳои дин аст, чунон ки олимон васф кардаанд, ки меҳвари ислом, ё нисфи ислом, ё сеяки ислом ва ё монанди он аст.

Назари ту бароямон муҳим аст