Дастабандии илми

 • PDF

  Мақола дар бораи ҳиҷрати Абубакри Сиддиқ бо Ҳамроҳии Расули Худо (Салому дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) мебошад.

 • video-shot

  MP4

  Шайх Муҳаммад Солеҳи Пурдил дар ин навор аз ҳаёт ва зинагонии модари муъминон Умми Салама яке аз занҳои Паёмбар (дуову дуруди Аллоҳ бар ӯ бод) суҳбат мекунад.

 • video-shot

  MP4

  Шайх Муҳаммад Солеҳи Пурдил дар ин навор дар бораи раҳму шафқати Паёмбар (с) бар аҳли Тоифро қисса мекунад. Вақто, ки аҳли Тоиф Паёмбарро сангсор карда аз Тоиф ронданд, малоикаи куҳҳо назди Паёмбар омада хост куҳҳоро бар онҳо чапа кунад, вале Паёмбари Худо ба онҳо раҳм карду иҷозат надод.

 • PDF

  Дар рӯзе аз рӯзҳои шукуфони Мадинаи набави ва дар субҳи рӯзи ид дар хонаи Паёмбар (с) ва хонаҳои гирду атрофаш дар пеши назари Паёмбар (с) дар чеҳраҳои мардум шодию сурур дида мешуд,

 • video-shot

  MP4

  Шайх Муҳаммад Солеҳи Пурдил дар ин навор аз таърих ва ҳаёти модарамон Хадиҷа духтари Хувайлид, аввалин ҳамсари паёмбари ислом Муҳаммад(с) суханрони мекунад. Дар ин қисми навор сабабҳои издивоҷаш бо Расули Худо-ро зикр мекунад, ва дар давоми суханрони вафодории паёмбарро нисбати ин ҳамсараш дар зиндаги ва баъди вафоташ ва инки ӯ аввалин ҳамсари паёмбар аст, ки бо лақаби "Уммулмуъмини" лақабгузори шудааст, зикр мекунад.

 • Ҳадиси ифк Тоҷикӣ

  PDF

  Яке аз ҳодисаҳои муҳимтарине, ки аркони хонадони нубуватро ба ларза даровард, ҳодисаи ифк буд, ки модари муъминон ҳазрати Оишаро аз руи туҳмату буҳтон итиҳом ба фоҳишагари намуданд, ин ҳодиса на танҳо хонадони нубуватро ба ларза даровард.

 • video-shot

  YOUTUBE

  Шайх Муҳаммад Солеҳи Пурдил дар ин навор аз таърих ва ҳаёти модарамон Хадиҷа духтари Хувайлид, аввалин ҳамсари паёмбари ислом Муҳаммад (с) суханрони мекунад. Дар ин қисми навор аз ному насаб ва зиндагии Хадиҷа (р.з) дар замони пеш аз ислом ва чигуна Расули Худо (с) ӯро ба ҳамсари ихтиёр кард, суханрони кардааст.

 • PDF

  Хадиҷа духтари Хувайлид, ҳамсар ва ёри бовафои Расули Худо (с) ва беҳтарин занони биҳишт аст. Намунаи волое аз инсоният, ки забон аз васфу сано ва азамматаш оҷиз аст. Бо лақаби тоҳира байни занони Макка дар он замон шинохта шуд. Ӯ дар Умми қуро –Маккаи мукаррама- 68 сол қабл аз ҳиҷрат таваллуд ёфтааст.

 • MP3

  Шайх Абдуллатифи Ансорӣ дар ин навор дар бораи сирати яке аз занҳои олами Ислом, духтари Паёмбар (с), завҷаи ҳазрати Али (р.з) ва пешво ва қудваи тамоми занони мусалмонҳо Фотимаи –Худо аз ӯ рози бод- суҳбат мекунад. Бояд ин шахсият улгу ва пешвои тамоми занҳои мусалмон бошад, ва тамоми занҳои мусалмон тақлид ӯ бикунанд. Ва бояд ин зан зарбулмасали тамоми занони мусалмон бошад.

 • MP3

  Шайх Абдуллатифи Ансорӣ дар ин навор дар бораи сирати яке аз занҳои олами Ислом, ва олимтарин зани мусалмон дар таърихи ислом, духтари Ҳазрати Абубакри Сиддиқ, завҷаи Паёмбари ислом Муҳммад (с) ва пешво ва қудваи тамоми занони мусалмон Оишаи Сиддиқа –Худо аз ӯ рози бод- суҳбат мекунад. Бояд ин шахсият улгу ва пешвои тамоми занҳои мусалмон бошад, ва тамоми занҳои мусалмон тақлид ба ӯ бикунанд.

 • MP3

  Дар ин навор Шайх Муҳаммад Солеҳ Пурдил дар бораи чигуна Паёмбари Худо даъват мекард, ва даъватҳо ва муомилоти он бузургвор бар мардум чи таъсире дошт.

 • video-shot

  JPG

  Ин сурат дар бораи духтарони Паёмбар бо шакли мухтасаран маълумот медиҳад, ки онҳо: 1- Зайнаб. 2- Умми Кулсум. 3- Руқайя. 4- Фотима мебошанд.

 • PDF

  Ҳазрати Оиша (р) бешак яке аз барҷастатарин чеҳраҳои дурахшони олам ба шумор меравад. Худованд ба рўйи эшон дарҳои раҳмат ва фазлу карамашро боз намудааст. Лутфи илоҳӣ Оишаро дар ибтидо духтари шахсияти беназире ба мисли Абубакри Сиддиқ (р.з) қарор додааст, ки ин худ фахри бузург аст. Баъдан, тарзе аз шиносоӣ бо зиндагиномаи ҳазрати Оиша (р.з) маълумамон мешавад, пешомади хубтару саодатмандтаре эшонро дар оғўш мегирад. Ин ҳам бошад, издивоҷи мутаҳҳар бо беҳтарин авлоди ҳазрати Одам, яъне Муҳаммади Мустафо (дуову дуруд бар у бод) аст.

 • PDF

  Дустони азиз! сабаби қалам ба даст гирифта дар бораи издивоҷи Паёмбар бо Оиша навиштанам дар ин аст, ки дар сомонаи мо як савол аз тарафи бародаре омадааст, ки мазмуни он чунин аст."дар ҳадиси Бухори хондам дар бораи ҳазрати Оиша. дар онҷо гуфта шудааст, ки Пайгамбари Худо (сас) Оишаро дар сини 9 солагӣ ба зани гирифт. Метавонед фаҳмонед барои чи инкадар ёш, издивоҷ бо кудак Шумо хубтар медонед, ки мумкин нест. Чунки ҳам аз ҷихати ҷинси ва ҳам аз ҷиҳати акл инкишоф наёфта буданд (ҳазрати Оиша)" Душманони ислом хусусан насрониҳои ғарбӣ барои сумъат ва обурӯи исломро аз байн бурдан ин иттиҳомотро бар Паёмбари Худо зиёд мезананд. Онҳо ба ин роҳ мехоҳанд дар дили пайравони ин дин шакку шубҳаҳоро ҷой кунанд, ки Паёмбари ин дин - марди шаҳвоние буд. Бинобар ҳамин бо духтари 9 сола издивоҷ кард.

 • PDF

  Бошарафтарин зани асри хеш Хадиҷа бинти Хувайлид дар оилаи миёнаҳол дар Маккаи Мукаррама таваллуд ёфтааст. Номи падараш Хувайлид ибни Асад ва номи модараш Фотима бинти Зоида будааст. Пеш аз биъсати набави мулаққаб ба Тоҳира буд. Ҳазрати Хадиҷа дар замони ҷоҳилият зани поку шарифа буда дар байни мардум ба неки ёдовар мешуд. У (р.з) аз зумраи тоҷирони машҳур ба шумор рафта дар молаш савдогарони зиёде тиҷорат мекарданд.

 • PDF

  Рамла духтари Абу Суфён писари Сахр мебошад. Модараш Сафия духтари Абил-Ос писари Умайя амакии Усмон писари Аффон аст. У бо кунияаш –Умми Ҳабиба- дар байни мардум шинохта мешуд ва аз зумраи мусалмонҳои аввал ба шумор меравад. У бо ҳамроҳии шавҳараш –Убайдулло писари Чаҳш- дар Маккаи Мукаррама исломи хешро эълон намуд. Онҳо монанди дигар мусалмонҳои Макка аз шиканчаҳои пай дар пайи мушрикон эмин наёфтанд.

 • MP3

  Эшони Нуруддин дар ин навор дар бораи ҳиҷрати Расули Акрам (Дуову дуруд бар ӯ бод) ба суи Мадинаи Мунаввара суҳбат мекунад, ва дар бораи он машаққатҳое, ки расули Худо бо ҳамроҳии Абубакри Сиддиқ рубару шуда буданд дар ин ҳиҷрати торихи зикр мекунад.

 • MP3

  Силсила гуфтор аз ҳаёт ва зиндагии Паёмбари ислом Муҳаммад (дуову дуруд бар ӯ бод), қисми чаҳордаҳуми ин гуфтор дар бораи мавзӯъҳои зерин мебошад: - Бино намудани ҷиҳати ахлоқии асҳоби киром (р). - Тарбияи асҳоби киром (р) аз тариқи қиссаҳои қуръонӣ.

 • MP3

  Силсила гуфтор аз ҳаёт ва зиндагии Паёмбари ислом Муҳаммад (дуову дуруд бар ӯ бод), қисми сенздаҳуми ин гуфтор дар бораи мавзӯъҳои зерин мебошад: - Андеша ва тадаббур намудан дар дунё ва махлуқоти Худованди муттаъол. - Тааммул ва андеша дар илми фарогири Худованди муттаъол ва иҳотаи комил доштани он ҳама он чизе, ки дар дунё ҳаст, балки олами ошкоро ва ниҳонро.

 • MP3

  Силсила гуфтор аз ҳаёт ва зиндагии Паёмбари ислом Муҳаммад (дуову дуруд бар ӯ бод), қисми Дувоздаҳуми ин гуфтор дар бораи мавзӯъҳои зерин мебошад: - Расулуллоҳ(с) саҳобагонро чигуна тарбия намуд? - Ҷаннат - Дӯзах - Қадар

Саҳифа : 2 - Аз : 1
Назари ту бароямон муҳим аст