สัญญาของอัลลอฮฺสำหรับผู้ศรัทธา

คำอธิบาย

อธิบายผลตอบแทนของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺได้สัญญาไว้กับบ่าวของพระองค์ ในโลกนี้และโลกหน้า พร้อมหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์ ของท่านเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัต-ตุวัยญิรีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  สัญญาของอัลลอฮฺสำหรับผู้ศรัทธา

  [ ไทย ]

  وعد الله على الإيمان

  [ باللغة التايلاندية ]

  มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮฺ อัต-ตุวัยญิรีย์

  محمد بن إبراهيم بن عبدالله التويجري

  แปลโดย: อิบรอเฮง อาลหูเซ็น

  ترجمة: إبراهيم حسين

  ตรวจทาน: ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  مراجعة: فيصل عبدالهادي

  จากหนังสือ: มุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮฺ อัล-อิสลามีย์

  المصدر: كتاب مختصر الفقه الإسلامي

  สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

  1429 – 2008

  สัญญาของอัลลอฮฺสำหรับผู้ศรัทธา

  อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ให้สัญญามากมายกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ

  ก - สัญญาที่ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในโลกนี้

  1- ประสบกับความสำเร็จ

  อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﭑ ﭒ ﭓ á [المؤمنون/1].

  ความว่า : “แน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้ประสบความสำเร็จแล้ว” ( อัลมุอ์มินูน : 1 )

  2. ชี้ทางสว่าง

  อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  â ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ á [الحج/54].

  ความว่า : “และแท้จริงอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ชี้แนะบรรดาผู้ศรัทธาสู่แนวทางอันเที่ยงตรง” (อัลหัจญ์ : 54 )

  3. ความชัยชนะ

  อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  â ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ á [الروم/47].

  ความว่า : “และหน้าที่ของเราคือการช่วยเหลือบรรดาผู้ศรัทธา” ( อัลรูม : 47 )

  4. อำนาจความยิ่งใหญ่

  อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  â ﮔ ﮕ ﮖ ﮗá [المنافقون/8].

  ความว่า : “ส่วนอำนาจนั้นเป็นของอัลลอฮฺ และเราะซูลของพระองค์ และบรรดาผู้ศรัทธา” (อัลมุนาฟิกูน: 8)

  5. .ให้การบริหารดูแลบนหน้าแผ่นดินและความแข็งแกร่ง

  ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌá [النور/55].

  ความว่า : “อัลลอฮฺทรงสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาในหมู่พวกเจ้า และบรรดาผู้กระทำความดีทั้งหลายว่า แน่นอนพระองค์จะทรงให้พวกเขาเป็นตัวแทนสืบช่วงในแผ่นดิน เสมือนดังที่พระองค์ทรงให้บรรดาชนก่อนพวกเขา เป็นตัวแทนสืบช่วงมาก่อนแล้ว และพระองค์จะทรงทำให้ศาสนาของพวกเขาซึ่งพระองค์ทรงโปรดปรานเป็นที่มั่นคงเป็นเกียรติแก่พวกเขา และแน่นอนพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัย หลังจากความของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะต้องเคารพภักดีข้าไม่ตั้งภาคีใดต่อข้า ( อันนูรฺ : 55 )

  6. ปกป้องจากศัตรู

  ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  â ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃá [الحج/38].

  ความว่า : “แท้จริงอัลลอฮฺทรงปกป้องบรรดาผู้ศรัทธาให้พ้นจากศัตรู”( อัลหัจญ์ :38 )

  7. ให้ความสงบสุข

  ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ á [الأنعام/82].

  ความว่า : “บรรดาผู้ที่ศรัทธา โดยมิได้ให้การศรัทธาของพวกเขาปะปนกับการอธรรมนั้น ชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยและพวกเขาคือผู้ที่รับเอาคำแนะนำ” (อัลอันอาม: 82)

  8. ให้ประสบความสำเร็จ

  ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ á [يونس/103].

  ความว่า : “แล้วเราจะช่วยบรรดาเราะซูลของเราและบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้น เช่นนั้นแหละเป็นหน้าที่ของเรา ที่เราจะช่วยบรรดามุอ์มิน(ผู้ศรัทธา)ให้รอดพ้น” ( ยูนุส : 103 )

  9. การมีชีวิตที่ดี

  ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ á [النحل/97].

  ความว่า : “ผู้ใดปฏิบัติความดีไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธา ดังนั้นเราจะให้เขาดำรงชีวิตที่ดี และแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระทำไว้” (อัลนะห์ลฺ : 7 )

  10. ปลอดจากอิทธิพลครอบงำของผู้ปฏิเสธศรัทธา

  ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  â ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ á [النساء/141].

  ความว่า : “และอัลลอฮฺจะไม่ทรงให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธามีทางใดเหนือบรรดาผู้ศรัทธาเป็นอันขาด” ( อันนิสาอฺ : 141 )

  11. มีความจำเริญในความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

  ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ á [الأعراف/96].

  ความว่า : “และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากันและมีความยำกรงแล้วไซร้ แน่นอนเราจะเปิดให้แก่พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาความเพิ่มพูนจากฟากฟ้าและแผ่นดิน แต่ทว่าพวกเขาปฏิเสธ ดังนั้นเราจึงได้ลงโทษพวกเขา เนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้” ( อัลอะอฺรอฟ : 96 )

  12. อัลลอฮฺจะอยู่ร่วมกับผู้ศรัทธาในมิติเฉพาะ

  ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﮇ ﮈ ﮉ ﮊ á [الأنفال/19].

  ความว่า : “และแท้จริงอัลลอฮฺนั้นอยู่ร่วมกับผู้ศรัทธา” ( อัลอันฟาล : 19 )

  ข – สำหรับสัญญาที่อัลลอฮฺ สุบหานาฮู วะตะอาลา ได้ให้กับบรรดาผู้ศรัทธาในวันอาคีเราะฮฺ

  อาทิเช่น

  1. ผู้ศรัทธาจะได้เข้าสวนสวรรค์และมีชีวิตอยู่ในนั้นตลอดกาลนาน และพวกเขายังได้รับความพอพระทัยจากพระองค์อีกด้วย

  ดังที่อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨá [التوبة/72].

  ความว่า : “อัลลอฮฺได้ทรงสัญญาแก่บรรดามุอ์มินชายและบรรดามุอ์มินหญิง ซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่ภายใต้สวนสวรรค์เหล่านั้น โดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาล และบรรดาสถานที่พำนักอันดีซึ่งอยู่ในบรรดาสวนสวรรค์แห่งความวัฒนาสถาพร และความปิติยินดีจากอัลลอฮฺนั้นใหญ่กว่า นั่นคือ ชัยชนะอันใหญ่หลวง” (อัตเตาบะฮฺ : 72 )

  2. การได้มองพระองค์อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา และได้ใกล้ชิดพระองค์

  อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠá [القيامة/22-23].

  ความว่า : “ในวันนั้นหลายๆใบหน้าจะเบิกบาน จ้องมองไปยังพระเจ้าของมัน” (อัลกิยามะฮฺ : 2-23 )

  คุณลักษณะของผู้ที่จะได้รับสัญญาของอัลลอฮฺในโลกนี้ไม่จะได้เห็นมากนักสำหรับมุสลิมในปัจจุบัน นั่นแสดงถึงว่ามุสลิมมีภาวะอีมานที่อ่อนแอ ไม่มีหนทางใดที่จะให้ได้มาหรือสัมผัสได้ซึ่งสัญญาของอัลลอฮฺในโลกนี้นอกจากจะต้องสร้างการศรัทธาที่มีอยู่ให้เข้มแข็งเพื่อให้ได้ซึ่งการศรัทธาที่ใฝ่หา และเพราะการให้ได้มาซึ่งสัญญาที่อัลลอฮฺได้ให้ไว้กับบรรดาผู้ศรัทธาบนโลกดุนยานี้ด้วยปัจจัยแห่งอีมาน ด้วยการที่อีมานหรือการศรัทธาของเราและการปฏิบัติอิบาดะฮฺของเราเหมือนกับอีมานของบรรดานบีและบรรดาเศาะหาบะฮฺและการงานของพวกเขา

  1. อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙá [البقرة/137].

  ความว่า : “แล้วหากพวกเขาศรัทธาอย่างที่พวกเจ้าศรัทธาแล้ว แน่นอนพวกเขาก็ย่อมได้รับข้อแนะนำที่ถูกต้อง และหากพวกเขาผินหลังให้ แน่นอนพวกเขาย่อมอยู่ในความแตกแยกกัน แล้วอัลลอฮฺจะทรงให้เจ้าพอเพียงแก่พวกเขา และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งการได้ยิน ทรงไว้ซึ่งความรอบรู้” ( อัลบะเกาะรอฮฺ : 137 )

  2. อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘá [النساء/136].

  ความว่า : “ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงศรัทธาต่ออัลลอฮฺและเราะซูลของพระองค์เถิด และคัมภีร์ที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาแก่รอซูลของพระองค์และคัมภีร์ที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาก่อนนั้น และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮฺและมลาอิกะห์ของพระองค์ และบรรดาคัมภีร์ของพระองค์และบรรดารอซูลของพระองค์ และวันกิยามัตแล้วไซร้ แน่นอนเขาก็ได้หลงทางไปแล้วอย่างไกล” (อันนิสาอฺ : 136 )

  3. อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  âﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞá [البقرة/208].

  ความว่า : “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงเข้าอยู่ในความสันติโดยทั่วทั้งหมด และจงอย่าตามบรรดาก้าวเดินของชัยฏอน แท้จริงมันคือศัตรูที่ชัดแจ้งของพวกเจ้า” (อัลบะเกาะเราะฮฺ : 208 )

  เหตุผลของการปฏิบัติอิบาดะฮฺ

  การปฏิบัติตามคำสั่งใช้ของอัลลอฮฺและการออกห่างจากคำสั่งห้ามของพระองค์นั้นตั้งอยู่บนการศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา และการแสดงภาพถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ผู้ทรงสร้าง ผู้เป็นมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์องค์ใดทั้งปวงที่ฉายออกมาจากจิตใจอย่างสม่ำเสมอ นั่นก็คือด้วยการกล่าวสรรเสริญพระองค์สม่ำเสมอ และเพื่อฉายภาพเช่นนี้ให้ออกมาต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อัลลอฮฺได้วางกฏเกณฑ์ในศาสนาเพื่อบ่าวของพระองค์ได้ปฏิบัติออกมาตลอดเวลา สม่ำเสมอ ทุกวี่ทุกวัน นั่นก็คือ การปฏิบัติอิบาดะฮฺนั่นเอง เมื่อใดที่การศรัทธาเพิ่มและเข้มแข็งมากขึ้น การปฏิบัติอิบาดะฮฺก็จะเข้มแข็งและก็จะมีเพิ่มมากขึ้นด้วย แล้วผลสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นและจะประสบความสุขความสำเร็จทั้งในโลกนี้และโลกหน้า แล้วถ้าหากว่า สถานการณ์เป็นตรงกันข้ามผลที่ตามมาก็เป็นตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาอีกด้วย

  1. อัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสว่า

  â ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ á [الأحزاب/41-42].

  ความว่า : “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงรำลึกถึงอัลลอฮฺ โดยการรำลึกอย่างมากมาย และจงแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ทั้งยามเช้าและยามเย็น” ( อัลอะหฺซาบ : 41-42 )

  2. และอัลลอฮฺ สุบหานาฮุ วะตะอาลา ได้ตรัสอีกว่า

  âﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣá [الأعراف/96].

  ความว่า : “และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากันและมีความยำเกรงแล้วไซร้ แน่นอนเราก็เปิดให้แก่พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาความเพิ่มพูนจากฟากฟ้าและแผ่นดิน แต่ทว่าพวกเขาปฏิเสธ ดังนั้น เราจึงได้ลงโทษพวกเขา เนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้” ( อัลอะอฺรอฟ : 96 )

  ส่งฟีดแบ็ก