สิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องทราบ

คำอธิบาย

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ในด้านความเชื่อพื้นฐาน หลักการปฏิบัติ คำสอนหลักๆ ฯลฯ ซึ่งต่างศาสนิกส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ทราบ

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก