อัต-เฏาะฮาเราะฮฺ (การชำระทำความสะอาด)

คำอธิบาย

บทนำว่าด้วยการชำระทำความสะอาด จากหนังสือมุคตะศ็อร อัล-ฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชค มุหัมมัด อัต-ตุวัยญิรีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

การเตรียมพร้อมของบ่าวคนหนึ่งในขณะที่จะแสดงการเคารพสักการะพระผู้เป็นเจ้าของเขา

มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

ประเภทของน้ำ

หุก่มการใช้ภาชนะจากเงินหรือทอง

บทบัญญัติว่าด้วยสิ่งสกปรก โสโครก “นะญาสาต"

ส่งฟีดแบ็ก