มาทานสะหูรฺตามสุนนะฮฺกันเถิด

คำอธิบาย

บทความอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทานอาหารสะหูรตามสุนนะฮฺ อาทิ ความหมายของสะหูร เวลารับประทานอาหารสะหูร หุก่มทานอาหารสะหูร ความประเสริฐของอาหารสะหูร ส่งเสริมให้ทานอาหารสะหูรในช่วงก่อนรุ่งอรุณ อาหารสะหูรที่ประเสริฐที่สุด ทานอาหารสะหูรแต่พอดี จะหยุดทานอาหารสะหูรเมื่อใด

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

1. ความหมายของสะหูร 2. เวลารับประทานอาหารสะหูร 3. หุก่มทานอาหารสะหูร 4. ความประเสริฐของอาหารสะหูร 5. ส่งเสริมให้ทานอาหารสะหูรในช่วงก่อนรุ่งอรุณ 6. อาหารสะหูรที่ประเสริฐที่สุด 7. ทานอาหารสะหูรแต่พอดี 8. จะหยุดทานอาหารสะหูรเมื่อใด
ส่งฟีดแบ็ก