ซะกาตฟิฏรฺ (ซะกาตฟิฏเราะฮฺ)

คำอธิบาย

รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องซะกาตฟิฏรฺ เช่น เหตุผลหรือวิทยปัญญาในการบัญญัติซะกาตฟิฏรฺ ข้อตัดสินหรือ หุก่มของซะกาตฟิฏรฺ ปริมาณของซะกาตฟิฏรฺ เวลาของซะกาตฟิฏรฺ แหล่งจ่ายซะกาตฟิฏรฺ หะดีษที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายซะกาตฟิฏรฺ ฟัตวาการจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺด้วยเงินได้หรือไม่ ?

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

 

- สารบัญเนื้อหา -

 

- เหตุผลหรือวิทยปัญญาในการบัญญัติซะกาตฟิฏรฺ

 

- ข้อตัดสินหรือ หุก่มของซะกาตฟิฏรฺ

 

- ปริมาณของซะกาตฟิฏรฺ

 

- เวลาของซะกาตฟิฏรฺ

 

- แหล่งจ่ายซะกาตฟิฏรฺ

 

- หะดีษที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายซะกาตฟิฏรฺ

 

- ฟัตวา การจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺด้วยเงินได้หรือไม่ ?

ส่งฟีดแบ็ก