บทบัญญัติว่าด้วยซะกาตฟิฏเราะฮฺ

คำอธิบาย

ข้อมูลโดยละเอียดของบทบัญญัติว่าด้วยซะกาตฟิฏเราะฮฺ เช่น ความหมายของซะกาตฟิฏเราะฮฺ หุก่ม ผู้วาญิบต้องจ่าย ต้องจ่ายให้แก่ผู้ใด จ่ายด้วยเงินได้หรือไม่ ? เป็นต้น โดยวิเคราะห์ความเห็นของอุละมาอ์ในมัซฮับต่างๆ พร้อมข้อสรุปในแต่ละประเด็น

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

สารบัญ

> > > >

·       ความหมายของซะกาตฟิฏเราะฮฺ

·       หุกมการจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ

·       ทำไมต้องบัญญัติให้จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ?

·       เงื่อนไขของการจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ

·       เวลาสำหรับจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ

·       อนุญาตให้จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺหลังละหมาดอีดหรือไม่

·       ชนิดของซะกาตฟิฏเราะฮฺที่วาญิบต้องจ่าย

·       อัตราที่ต้องจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ

·       ต้องจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺสำหรับผู้ใดบ้าง?

·       จะจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺให้แก่ผู้ใด?

·       อนุญาตให้จ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺด้วยเงินหรือไม่?

 

ส่งฟีดแบ็ก