อัน-นัฟเกาะฮฺ ค่าเลี้ยงดู

คำอธิบาย

บทว่าด้วยอัลหะฎอนะฮฺ หรือการเลี้ยงดูบุตรและผู้เยาว์ ประกอบด้วย
ความประเสริฐของการจ่ายค่าเลี้ยงดู การจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่ภรรยา การจ่ายค่าเลี้ยงดูแก่บิดามารดา บุตรและญาติผู้ใกล้ชิด เงื่อนไขที่จำเป็นต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับญาติผู้ใกล้ชิดที่ไม่ใช่ต้นตระกูลหรือทายาท ฐานะผู้ให้การเลี้ยงดู จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก