ขั้นตอน การทำหัจญ์

คำอธิบาย

บทความว่าด้วยขั้นตอนการประกอบพิธีหัจญ์อย่างสรุป และมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเขตอะเราะฟะฮฺ ช่วงเวลาของการวุกูฟที่อะเราะฟะฮฺ กำหนดเวลาสำหรับการเริ่มเฏาะวาฟซิยาเราะฮฺ (เฏาะวาฟ อิฟาเฎาะฮฺ) จากหนังสือมุคตะศ็อรอัลฟิกฮิลอิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก