การหย่า

คำอธิบาย

บทความว่าด้วยบทบัญญัติของการหย่าร้างในอิสลาม ประกอบด้วยความหมาย วิทยปัญญา ข้อชี้ขาด ถ้อยคำที่ใช้ รูปแบบ การหย่าแบบสุนนะฮฺและการหย่าแบบบิดอะฮฺ การหย่าที่มีสิทธิ์คืนดีและการหย่าขาด เป็นต้น

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา

- ความหมายของการหย่า
- วิทยปัญญาของการบัญญัติการหย่า
- ข้อชี้ขาด ( หุก่ม ) ในเรื่องการหย่าร้าง
- ถ้อยคำที่ใช้ในการหย่า สามารถจำแนกประเภทการหย่าเกี่ยวกับถ้อยคำได้ 2 ประเภท
- การหย่าจะมีผลทั้งกับผู้ที่จริงจังและล้อเล่น
- รูปแบบของการหย่าร้าง
- การหย่าแบบสุนนะฮฺและการหย่าแบบบิดอะฮฺ
- การหย่าที่มีสิทธิ์คืนดีและการหย่าขาด
- เมื่อไรอนุญาตให้สตรีขอหย่าจากสามี
- หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการหย่าร้าง

ส่งฟีดแบ็ก