มุสลิม กับ วันคริสต์มาส

คำอธิบาย

บทความวิเคราะห์ที่มาที่ไปของวันคริสต์มาส และอธิบายจุดยืนของมุสลิมต่อการเฉลิมฉลองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของศาสนาคริสต์ และ่ไม่อนุญาตให้มุสลิมเลียนแบบในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่น

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

ความเป็นมาของวันคริสต์มาส

สรุปความเป็นมาของวันคริสต์มาส

ประเด็นชี้แจงความเป็นมาของวันคริสต์มาส

กิจกรรมในวันคริสต์มาส

สรุปกิจกรรมในวันคริสต์มาส

ประเด็นชี้แจงเรื่องกิจกรรมในวันคริสต์มาส

ซานตาคลอส

สรุปประวัติของซานตาคลอส

ประเด็นชี้แจงเกี่ยวกับซานตาคลอส

บัตรอวยพรคริสต์มาสและปีใหม่

สรุปที่มาของบัตรอวยพร

ประเด็นชี้แจงเกี่ยวกับบัตรอวยพร

สรุปแนวทางในการดำเนินชีวิตของมุสลิมกับคริสต์มาส

แหล่งอ้างอิง:

www.mureed.com

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก