นักเขียน : มุรีด ทิมะเสน

ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

แหล่งอ้างอิง:

www.mureed.com

คำอธิบาย

บทความวิเคราะห์ที่มาที่ไปของเทศกาลเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ และอธิบายจุดยืนของมุสลิมต่อการเฉลิมฉลองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นและไม่มีในบทบัญญัติของอิสลาม

ส่งฟีดแบ็ก