ความประเสริฐของ อัลกุรอาน

คำอธิบาย

บทความว่าด้วยความประเสริฐของอัลกุรอาน เช่น ความประเสริฐของผู้อ่านอัลกุรอานพร้อมทั้งปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอาน การศึกษาและสอนอัลกุรอาน ผู้ที่ชำนาญในการอ่านอัลกุรอาน การทบทวนอัลกุรอาน การรวมตัวเพื่ออ่านอัลกุรอาน การไตร่ตรองในโองการต่างๆของอัลลอฮฺ ผู้ที่ดำรงตนด้วยอัลกุรอาน การอ่านอัลกุรอานด้วยเสียงที่ไพเราะ ความประเสริฐของการอ่านอัลกุรอาน เป็นต้น

Download
ส่งฟีดแบ็ก