การรักท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม และเครื่องหมายแห่งความรัก

คำอธิบาย

ระบุหลักฐานจากอัลกุรอานและหะดีษ ที่เกี่ยวข้องกับความจำเป็นที่ต้องรักท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม มากกว่าสิ่งอื่นใดใน พร้อมอธิบายอย่างสั้นๆ

Download
ส่งฟีดแบ็ก