ประโยชน์บางประการของศาสนาอิสลาม

คำอธิบาย

ความเปลี่ยนแปลงและผลตอบแทน ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับผู้ที่เข้ารับนับถืออิสลาม ตามที่มีระบุไว้จากหลักฐานในคัมภีร์อัลกุรอาน และวจนะของท่านศาสนทูตมุหัมมัด

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

(1) ประตูสู่สรวงสวรรค์ชั่วนิจนิรันดร

(2) การช่วยให้พ้นจากขุมนรก

(3) ความเกษมสำราญและความสันติภายในอย่างแท้จริง

(4) การให้อภัยต่อบาปที่ผ่านมาทั้งปวง

แหล่งอ้างอิง:

www.islam-guide.com

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก