อีลาอ์ (การสาบานที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยา)

คำอธิบาย

บทว่าด้วย อัลอีลาอ์ หรือการสาบานที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยา ประกอบด้วย ความหมาย คติของการอนุญาต และคุณลักษณะของการอีลาอ์ จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  อีลาอ์ (การสาบานที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยา)

  الإيلاء

  แปลโดย : ริซัลย์ สะอะ

  ผู้ตรวจทาน : ฟัยซอล อับดุลฮาดี

  محمد إبراهيم التويجري

  ترجمة: ريزال أحمد

  مراجعة: فيصل عبدالهادي


  الإيلاء

  การอีลาอ์

   (การสาบานที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยา)

  อีลาอ์  คือการที่สามีซึ่งสามารถมีเพศสัมพันธ์กับภรรยา ได้สาบานต่ออัลลอฮฺหรือพระนามของอัลลอฮฺหรือคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ว่าจะไม่สมสู่ภรรยาตลอดไปหรือมากกว่าสี่เดือน 

  คติของการอนุญาต อีลาอ์ ( สาบานที่จะไม่สมสู่ภรรยา ) และข้อชี้ขาด 

  อีลาอ์ เป็นการสั่งสอนภรรยาที่ไม่เชื่อฟัง ขัดขืน และไม่ภักดีต่อสามี จึงอนุญาตให้สามีกระทำเท่าที่จำเป็น นั้นก็คือสี่เดือนหรือน้อยกว่าถ้าหากเกินกว่านี้เป็นที่ต้องห้าม ( หะรอม ) เป็นการกดขี่และอธรรม เพราะเป็นการสาบานที่จะละเว้นในสิทธิและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อภรรยา

  ในยุคก่อนอิสลาม ผู้ชายถ้าเขาไม่พอใจภรรยาของเขาและไม่ให้นางไปแต่งงานกับชายอื่น เขาจะสาบานไม่แตะต้องนางตลอดกาลหรือหนึ่งปีหรือสองปี ทั้งนี้เป้าหมายเพื่อทำร้ายนาง  นางจะไม่ป็นภรรยาและไม่ใช่ผู้ที่ถูกหย่า(ที่มีสิทธิ์แต่งงานกับชายอื่น) อัลลอฮฺต้องการให้มีขอบเขตของการประสงค์ร้ายดังกล่าว จึงได้กำหนดเวลาไว้ สี่เดือนและได้ยกเลิก(และห้าม)การสาบานที่มากกว่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและผลร้ายต่อภรรยา

  คุณลักษณะของการอีลาอ์

  เมื่อเขาได้สาบานเขาจะไม่เข้าใกล้ภรรยาของเขา (ไม่รวมเพศกับนาง ) ตลอดไปหรือมากกว่าสี่เดือนก็เป็นผู้สาบาน ( مولي )  แต่ถ้าหากเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับนางในช่วงสี่เดือนเป็นการสิ้นสุดการสาบานและเขาต้องเสียค่าไถ่การสาบาน  ( นั่นคือ เลี้ยงอาหารคนยากจน  10 คน หรือให้เครื่องแต่งกายพวกเขา หรือปล่อยทาส ถ้าไม่สามารถก็ให้ถือศีลอดเป็นเวลา สามวัน ) ถ้าระยะเวลาได้ล่วงเลยสี่เดือนไปแล้วเขายังไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับนางอีก นางมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้เขามีเพศสัมพันธ์กับนาง  ถ้าเขายอมทำตามที่นางเรียกร้อง เขาไม่ต้องเสียนอกจากค่าไถ่การสาบานเท่านั้น   แต่หากเขาไม่ยอม นางก็มีสิทธิ์เรียกร้องให้เขาหย่า หากเขาไม่ยอมอีกให้ผู้พิพากษาทำการหย่าให้กับนางหนึ่งครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้นางได้รับความเสียหาย

  อัลลอฮฺตะอาลา ได้ตรัสไว้ว่า

  «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ،  وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»

  ความว่า : "สำหรับบรรดาผู้ที่สาบานว่า จะไม่สมสู่ภรรยาของเขานั้น ให้มีการรอคอยไว้สี่เดือน แล้วถ้าหากเขากลับคืนดี แน่นอนอัลลอฮฺนั้น เป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ  และถ้าพวกเขาปลงใจ ซึ่งการหย่าแล้วไซร้ แน่นอนอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงรอบรู้" ( อัลบะเกาะเราะฮฺ  226 - 227 )

  ส่วนอิดดะฮฺสำหรับหญิงที่ถูกหย่าอันเนื่องจากการสาบาน ก็เช่นเดียวกับบรรดาหญิงที่ถูกหย่าทั่วไป ดังจะกล่าวถึงในบทต่อไป