หลักฐานบางประการที่บอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม

คำอธิบาย

อธิบายจำนวนหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม อาทิ ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการประพันธ์โองการสักหนึ่งบทให้เทียบเท่าโองการในอัลกุรอาน การพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลเรื่องการถือกำเนิดของศาสนทูตมุหัมมัด โองการต่างๆ ในอัลกุรอานที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งในเวลาต่อมาได้เกิดขึ้นดังที่กล่าวไว้ เป็นต้น

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

เนื้อหา

- ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการประพันธ์โองการสักหนึ่งบทให้เทียบเท่าโองการในอัลกุรอาน

- การพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิลเรื่องการถือกำเนิดของศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ศาสนทูตของศาสนาอิสลาม

- โองการต่างๆ ในอัลกุรอานที่กล่าวถึงเหตุการณ์ในอนาคตซึ่งในเวลาต่อมาได้เกิดขึ้นดังที่กล่าวไว้

- ปาฏิหาริย์ซึ่งแสดงโดยศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

- ชีวิตที่สมถะของศาสนทูตมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

- ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมหัศจรรย์ของศาสนาอิสลาม

แหล่งอ้างอิง:

www.islam-guide.com

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก