ซิฮารฺ (การเปรียบภรรยากับแม่หรือญาติที่เป็นมะหฺร็อม)

คำอธิบาย

บทว่าด้วย ซิฮาร หรือการเปรียบภรรยาเหมือนมะหฺร็อมที่แต่งงกันไม่ได้ เช่นแม่ น้องสาว พี่สาว เป็นต้น อธิบายความหมาย และคุณลักษณะของการซิฮาร และหุก่มที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก