คำอธิบาย

บทว่าด้วย อัรเราะฎออฺ หรือการให้นม อธิบายความหมาย เงื่อนไข ผลที่ได้จากการให้นม และหุก่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก